Voortdurend beter

3 maart 2021 - Loonwerk en transport

Efficiënt en betrouwbaar werken is dé uitdaging van het mestlab. Eurofins Agro werkt daarom voortdurend aan het optimaliseren van de productie en verslaglegging. Robin Wolf, Business unit manager Mest & Compost, stelt: “We willen nog meer grip krijgen op het proces en zijn daarvoor een traject gestart met een externe partij. Zo kunnen we de service blijven leveren die van ons wordt verwacht.”

Hij vertelt: “De afgelopen jaren is het aantal mest- en compostmonsters bij Eurofins Agro flink gegroeid. We hebben in Wageningen daarom het mestlab uitgebreid en vernieuwd. En er zijn veel nieuwe mensen komen werken. Als we meer monsters gaan verwerken, betekent dat dat je óók naar de processen moet kijken. Verder optimaliseren is nodig.”

“Ook in de onderlinge communicatie gaan we stappen maken. We hebben nu iedere dagoverleg met elkaar aan de hand van een communicatiebord. Het hele team is er bij betrokken. Dat komt de sfeer op de werkvloer ten goede. Dat leidt tot beter onderling begrip. Nu al, na een paar weken, merken we dat de samenwerking beter is!”

Stappen maken

“De komende weken gaan we met z’n allen vast nog tegen onverwachte dingen aanlopen. Hoe dan ook, we leren dagelijks bij. Dat zal ertoe leiden dat we beter weten waar we aan toe zijn en dat we beter kunnen plannen.”

“Voortdurend verbeteren is een grote uitdaging. Ik ben ervan overtuigd dat we door de processen en de werkwijze onder de loep te nemen en te optimaliseren, onze resultaten op een hoger niveau komen. Zo kunnen we nu en in de toekomst onze klanten de service leveren die zij nodig hebben,” besluit hij.