Vragen over Soil Carbon Check

26 januari 2023 - Soil Carbon Check

Afgelopen najaar introduceerde Eurofins het nieuwe grondonderzoek Soil Carbon Check. Dit onderzoek geeft inzicht in de hoeveelheid koolstof die uw bodem vastlegt en hoe u het koolstofgehalte in de bodem kunt vergroten.  

De afgelopen weken hebben we een aantal vragen gekregen. Hier de belangrijkste drie vragen met het antwoord:

1. Hoe diep moet je bemonsteren?

Koolstof komt in de bodem door ondergewerkt en/of afstervend plantmateriaal. Daarnaast komen er ook organische koolstofverbindingen in de bodem door uitscheiding door wortels (wortelexudaten). Eurofins kan op elke diepte bemonsteren. De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) adviseert een bemonsteringsdiepte van 25 cm.

2. Kan Soil Carbon Check ook op bouwland of is het onderzoek alleen voor grasland geschikt?

Graslanden zijn een belangrijke bron voor het vastleggen van koolstof. In veel gevallen kan daar door goed bodembeheer nog meer organische stof/koolstof worden vastgelegd. Maar ook bouwland is zeer geschikt om koolstof vast te leggen.

3. Hoeveel monsters moet ik nemen?

Er kan worden bemonsterd per 5 ha om een beeld te scheppen van de koolstofopslag. Grotere percelen kunnen worden opgedeeld, kleinere percelen kunnen worden samengevoegd. Vanwege de mogelijke variatie in een perceel raden wij aan om in een perceel een vlak van 1-2 ha vast te leggen met GPS, zodat in de komende jaren altijd op dezelfde locatie kan worden bemonsterd.

Een andere vraag?

Kijk dan onder onze FAQ >

Bestel