Werk mee aan de open bodemindex (OBI)

14 december 2020 - Nieuwsberichten

Om de kwaliteit van een bodem meetbaar te maken wordt de open bodemindex (OBI) ontwikkeld. De OBI maakt gebruik van data uit het grondonderzoek van Eurofins Agro en is een initiatief van het NMI, Wageningen UR en Farm Hack. Recent is OBI 1.0 gelanceerd. Werk mee aan de verdere ontwikkeling van de OBI en meld u aan.

 OBI geeft op basis van de data uit de bodemanalyses door Eurofins Agro in combinatie met andere perceelskenmerken zoals bouwplan, grondwatertrap en bodembeheer concreet inzicht  in de bodemkwaliteit voor biologische, fysische en chemische functies. Zo geeft OBI antwoord op de vraag: is uw bodemkwaliteit optimaal voor uw bedrijf?

Met de OBI ontstaat zo een goed beeld van de ontwikkeling van de bodem en de bodemkwaliteit in Nederland. Uiteindelijk is verduurzaming van de bodem het doel, zodat zowel de bodemvruchtbaarheid - ook op lange termijn - in stand wordt gehouden en de verliezen naar het milieu zo klein mogelijk zijn.

Bekijk het filmpje over de Open bodemindex

Plannen voor 2021 

Inmiddels is het rekenpakket af, OBI-versie 1.0 is een feit. Bodemkundigen en de eerste groepen boeren die meewerkten met de ontwikkeling zijn het erover eens dat de Open bodemindex waardevol is en nuttige informatie oplevert. Het komende jaar ontwikkelen de samenwerkingspartners de methode verder, zodat de OBI verder wordt afgestemd op aanvullende wensen uit de praktijk. Het beheer van de OBI wordt ondergebracht in een onafhankelijke stichting.

Wilt u meedenken?

Een Kerngroep van 25 boeren denkt actief mee met de ontwikkeling van OBI. Vanaf maart 2021 hebben we ruimte voor méér OBI-score bepalingen. We zoeken dan een grote groep boeren om te testen of de OBI ook voor hen meerwaarde kan bieden.

Kijk op: https://openbodemindex.nl/doe-mee/

Wat heb ik eraan?

Door mee te doen, krijgt u inzicht in de integrale bodemkwaliteit van uw percelen, in eventuele knelpunten en mogelijke oplossingen. En tegelijk helpt u mee om de landbouwkundige kwaliteit van de bodem de basis te laten zijn van waarderingsinstrumenten voor de bodem.

Wat vragen we?

We vragen toestemming om de analyses van bodemmonsters te gebruiken om de OBI te berekenen. De scores van uw percelen worden niet zonder uw toestemming gedeeld met andere partijen. De OBI-score en de kwaliteit van uw perceel (als ook eventuele knelpunten en mogelijke oplossingen om deze te verbeteren) sturen we in een perceelsrapport toe.

Het kan zijn dat we een korte vragenlijst meesturen met vragen of de score overeenkomt met uw vakkundige blik en ervaring over de kwaliteit van het perceel. Als OBI-team nemen we de terugkoppeling mee in het verbeteren van de methodiek als de applicatie.

Meer weten?

Kijk op openbodemindex.nl

Aanmelden

Stuur een e-mail naar info@openbodemindex.nl