Aaltjes in gras en mais vaak onderschat

19 april 2022 - Veehouderij

Als gras slecht wil groeien of de mais blijft in groei achter, is er vaak iets aan de hand met de bodem. Dat kan een structuurprobleem zijn, maar ook plantparasitaire aaltjes kunnen de boosdoener zijn. Een grondonderzoek geeft inzicht in de oorzaak.

Gras is minder gevoelig voor aaltjesschade; mais daarentegen veel meer. In een gras-mais-rotatie kunnen echter vrij ongemerkt hoge dichtheden van schadelijke aaltjes ontstaan. Met name onder moeilijke groeiomstandigheden, zoals warme en droge periodes, neemt dan de kans op schade door aaltjes  toe. Afgelopen zomers is dat in de praktijk ook regelmatig gebleken.

Pleksgewijs 

Schadelijke aaltjes die zich in het gewas kunnen vermeerderen, nemen langzaam in aantal toe en veroorzaken zo steeds meer schade aan de wortels van de planten. Dat kan lange tijd onopgemerkt blijven. Vaak groeit het gewas er wel ‘doorheen’. Maar wie goed oplet, ziet de groei in het voorjaar, vaak pleksgewijs, achterblijven. 

Ook wanneer er een keer een ander gewas geteeld wordt, bijvoorbeeld door het verhuren land, kunnen aaltjes de nodige schade en opbrengstverliezen veroorzaken.  De opbouw van een aaltjespopulatie wil je dan ook zo veel mogelijk voorkomen:

Aaltjes beheersen

Wageningen UR heeft de website aaltjesschema.nl ontwikkeld, waar alle relevante informatie te vinden is, die je nodig hebt  om aaltjes tijdig te herkennen en te beheersen. Een voorbeeld van een beheersschema dat je met informatie van deze site kan maken, is het aaltjesschema voor de veehouderij.

Gewassen die vaak op verhuurd land staan, zoals aardappel, peen en bloembollen, zijn met name ook gevoelig voor Pratylenchus penetrans (gewoon wortellesie aaltje). Dit aaltje kent veel waardplanten en vermeerdert zich sterk op gras en mais. De teelt van Afrikaantjes bestrijdt deze aaltjes erg goed.

Naast Meloidogyne chitwoodi (maiswortelknobbelaaltje) dat schade geeft in aardappel, peen en gladiool wordt ook Meloidogyne naasi (graswortelknobbelaaltje) op zwaardere gronden een steeds groter probleem. Dit is niet alleen in gras zelf het geval, maar ook in bieten en uien. 

Het is daarom goed om in een vroeg stadium te constateren dat er aaltjes in de bodem zijn. Zo kan je maatregelen nemen om erger te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan de keuze van een minder vatbaar volggewas.

Bemonster op aaltjes

Een bouwvoordiepe bemonstering voorafgaand of tijdens de teelt bij slechte plekken is aan te raden.  Eurofins Agro biedt specifiek aaltjesonderzoek aan voor alle veehouderij-gewassen: 

Meer weten?

Hier vind je een voorbeeldverslag van aaltjesonderzoek in de veehouderij. Of kijk op aaltjesonderzoek of neem contact op met onze klantenservice.

Bestel Aaltjesonderzoek