Advies op maat bij aaltjesproblemen

23 oktober 2019 - Akkerbouw

Heb je problemen met aaltjes op je bedrijf? Zijn er schadelijke aaltjes aangetoond in het aaltjesonderzoek, maar weet je niet goed hoe je dit kan aan pakken? Een strategie en een beheersplan gericht op jouw specifieke situatie en percelen biedt dan uitkomst.

Eurofins Agro gaat samenwerken met aaltjesspecialisten om telers bij ernstige aaltjesproblemen advies op maat en bedrijfsbegeleiding aan te bieden. De eerste organisatie waarbij telers voor deze service terecht kunnen is Agrifirm. Later dit jaar volgen meer organisaties en zelfstandige adviseurs, die ook deze dienst aanbieden. Agrifirm heeft meerdere aaltjesspecialisten in dienst die voortaan ook als aaltjescoach aan het werk gaan in alle sectoren.

De aaltjescoach van Agrifirm:

Ernstige schade

Aaltjes kunnen ernstige financiële schade veroorzaken; bijvoorbeeld door opbrengstverlies, kwaliteitsschade en exportrestricties. Aaltjesonderzoek is een onmisbare tool in het monitoren van aaltjes en het opstellen van een beheersingsplan. Het terugdringen van de aaltjespopulatie kan in de praktijk lastig zijn. Zeker wanneer er een combinatie van schadelijke aaltjes aanwezig is, kan het beheersen een complexe puzzel worden.

Bepaalde aaltjessoorten, zoals de quarantaine-organismen Meloidogyne chitwoodi/fallax en het aardappelcystenaaltje (AM) kunnen de teelt van vermeerderingsmateriaal in de weg staan en grote economische gevolgen hebben. Andere soorten zoals het wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans) en vrijlevende wortelaaltjes (trichodoriden) kunnen veel schade veroorzaken en zijn lastig te beheersen doordat ze zich kunnen vermeerderen op een groot aantal gewassen. Een aaltjesspecialist met kennis van de betreffende gewassen en regio kan helpen bij het opstellen en uitvoeren van een aaltjesbeheersingsplan.

NemaDecide

De aaltjescoaches van Agrifirm hebben de mogelijkheid om het programma NemaDecide in te zetten voor het bepalen en inzichtelijk maken van de beste beheersingsstrategie. NemaDecide is een aaltjesadviessysteem voor de beheersing van AM, Meloidogyne chitwoodi en Pratylenchus penetrans. Dit programma kan onder andere de opbrengstverliezen en populatieontwikkeling voorspellen. Ook kunnen verschillende scenario’s met elkaar worden vergeleken om zo tot het beste advies te komen voor uw situatie

Meer weten?

Meer informatie over de mogelijkheden of het aanvragen van de aaltjescoach van Agrifirm? Ga naar de website van Agrifirm of bel de verkoopbinnendienst van Agrifirm: 088 488 1210.

Voor informatie over het aaltjesonderzoek van Eurofins Agro neem contact op met de klantenservice van Eurofins Agro

Aaltjesonderzoek