Analyse van kruidenrijk grasland

9 augustus 2021 - Veehouderij

Kruidenrijk grasland is met een opmars bezig. Een recente proef met kruidenrijk grasland toont aan dat analyse door Eurofins Agro van kruidenrijk grasland betrouwbaar is. Wel blijkt dat de VEM-waarde bij kruidenrijk gras aan de lage kant is terwijl de melkproductie in de praktijk goed is. De verklaring hiervoor zit in het hogere gehalte ruw as.

Voor deze proef zijn tientallen kuilen en vers gras analyses zowel via de NIRS als via de nat chemische methode geanalyseerd. De analyses zijn uitgevoerd met beide methodes om zeker te weten dat de analyse betrouwbaar is.

Uit deze proeven is gebleken dat de ijklijnen van Eurofins Agro robuust genoeg zijn om ook kruidenrijk grasland goed te kunnen analyseren. Dan rest nog de vraag over de tegenvallende VEM.  

Ruw as in kruidenrijk grasland

De VEM wordt berekend aan de hand van het niveau aan verteerbaar ruw eiwit, verteerbaar organische stof, verteerbare ruwe celstof, verteerbaar ruw vet en verteerbare koolhydraten (suiker, zetmeel, overige koolhydraten). Hieruit volgt de verteerbaarheid (VCOS). In de berekening van VEM wordt aan het eind gecorrigeerd voor ruw as. Een hoger ruw as gehalte geeft een lagere VEM-waarde. En hier zit de crux voor de lagere VEM-waarde in kruidenrijk gras.

Ruw as bestaat uit aanwezig zand en mineralen. Uit onderzoek is gebleken dat mineralen tot wel 3,5 keer (calcium) meer aanwezig zijn in kruiden dan in gras. Maar ook de gehaltes sporenelementen zijn in kruiden hoger,  tot wel 1,8 keer zoveel (kobalt). Dit hogere ruw as gehalte resulteert in een hogere correctie in de berekening van de VEM. Lagere VEM-waardes in kruidenrijk grasland zeggen daarom niet alles.

Het advies is om bij kruidenrijk gras altijd naar de overige parameters op het verslag te kijken en hierop de bedrijfsvoering aan te passen. Kuilen met 850-900 VEM kunnen prima melken, zelfs bij hoogproductieve koeien. De VCOS valt namelijk hoger uit dan de VEM doet vermoeden. Kijk daarom altijd naar de onderlinge verhoudingen (DVE/OEB/VEM) en niet alleen naar VEM.