Verteringscoëfficiënt van de organische stof (%)

Verteringscoëfficiënt van de organische stof (VCOS) is een bepaling die aangeeft hoeveel procent van het voedermiddel de koe verteert en hoeveel procent er via de mest de koe verlaat.

VCOS wordt bepaald in de volgende onderzoeken:

Voederwaarde

RantsoenCheck

VersgrasCheck