VCOS (%)

Een bepaling die aangeeft hoeveel procent van het voedermiddel de koe verteert en hoeveel procent er via de mest de koe verlaat.

VCOS wordt bepaald in de volgende onderzoeken:

Voederwaarde-onderzoekRantsoenCheckVersgrasCheck