De teelt van kruidenrijk grasland

9 augustus 2021 - Veehouderij

Kruidenrijk grasland wijkt op een aantal vlakken af van conventioneel grasland en heeft een aantal voordelen in de teelt en voederwaarde. Om kruiden te laten floreren in het grasland verlangt de teelt wel ander management.

Beter bestand tegen droogte dankzij diepere beworteling
Kruiden wortelen dieper dan gras. Hierdoor kunnen ze langer bij vocht in de bodem dan gras. Het perceel zal hierdoor langer beweidbaar blijven ook bij droogte.

Bestendiger tegen weersveranderingen
In productiemixen zitten naast conventioneel gras ook verschillende kruiden. Als gras wat weg zakt door bijvoorbeeld droogte, zullen bepaald kruiden juist floreren en vice versa. Hierdoor is minder bemesting nodig om toch een goede opbrengst van het land te halen.

Ruw eiwit
Vlinderbloemigen (rode en witte klaver) binden stikstof vanuit de lucht. In de plant zal dit omgezet worden wat de productie verhoogd. Naast meer ruw eiwit geven kruidenrijke grasmengsels ook een hoger kwalitatief gehalte ruw eiwit in het product.

Diergezondheid
Pensverzuring komt minder voor bij structuur- en kruidenrijke rantsoenen. Daarnaast zullen door hogere mineralengehalten minder gebreksziekten voorkomen en dragen sommige kruiden in het gras bij aan een beter natuurlijk afweersysteem; zo kan tannine in klaver helpen tegen maagdarmwormen en helpen de bacteriën in smalle weegbree de lever- en nierfuncties doordat deze urine afdrijvend werken.

Waarop te letten tijdens de teelt?

De teelt van kruidenrijk grasland is niet zo simpel als dat het doet vermoeden. Zo kan overbemesting zorgen dat Engels raai het perceel overneemt waardoor de kruiden minder of niet opkomen. Dan zit er niets anders op dan opnieuw door te zaaien. Gebruik daarom bij voorkeur vaste mest en stel het maaimoment uit tot ?

Als het kan, wissel maaien af met beweiden. Koeien reguleren over het algemeen zelf hun opname. Koeien die een overmaat aan eiwit in de stal ontvangen zullen minder klaver nuttigen tijdens het weiden. Ook speelt de pH van de bodem een belangrijke rol. Voor een optimale teelt moet deze boven de 5 zitten, dit zorgt voor een betere opkomst van kruiden.

Kijk dus goed naar uw bodemanalyses en kies hiermee het geschikte perceel uit. Schralere weides met een goede pH lenen zich goed voor de teelt van kruidenrijk grasland.