Voorjaarskuilen 2022: Eerste snede is krachtvoer

6 juli 2022

De uitslagen van meer dan 1.000 voorjaarskuilen van dit jaar laten een zeer hoog suikergehalte zien (gem. 129 g/kg). Verder valt de hoge voederwaarde op, met een gemiddelde VEM van 984, door o.a. een hoge verteerbaarheid van het gewas. Hierdoor lijkt de eerste snede dit jaar meer op krachtvoer dan op ruwvoer.

Door het relatieve koele maar zonnige weer in april en ook begin mei, zagen we al (extreem) hoge suikergehaltes in vers gras dit voorjaar. Dit zien we nu ook terug in de eerste voorjaarskuilen van dit jaar, die vooral in de eerste 2 weken van mei gemaakt zijn. Door het hoge restsuiker, is er wel een verhoogde kans op broei. Wanneer zuurstof tijdens het uitkuilen in het voer komt, kan suiker een voedingsbron vormen voor gisten en schimmels.

Het gras is over het algemeen vrij jong gemaaid, ook omdat eiwitgehaltes niet zo hoog waren, o.a. vanwege het relatief koele weer. Ook was de grasgroei door de relatief droge periode niet groot. Hierdoor is de verteerbaarheid en voederwaarde van de eerste snede een stuk hoger dan andere jaren. Verder komt dit ook tot uiting in een lager aandeel celwanden, met een gemiddeld NDF-gehalte van 427 g/kg, ten opzichte van het langjarig gemiddelde van 473 g/kg. Ook de verteerbaarheid van NDF ligt behoorlijk hoger dan het langjarig gemiddelde, 77,4% vs. 74,0% respectievelijk. De kuilen zijn over het algemeen goed geconserveerd met een gemiddeld droge stofgehalte van 42,6% en een pH van 4,8.

Aanvullen met structuur

Door de combinatie van hoge verteerbaarheid en suikers met een lager aandeel celwanden, is het wel zaak om ervoor te zorgen dat er voldoende structuur in het rantsoen zit. Voldoende structuur in het rantsoen voorkomt pensverzuring en zorgt ervoor dat de hoge voederwaarde van de eerste snede ook optimaal benut kan worden.

 

Gemiddelden voorjaarskuilen

2022

Langjarig gem.

 

 

 

Droge stof (g/kg)

426

436

pH

DVE (g/kg ds)

4,8

67

4,8

63

Suiker (g/kg ds)

129

88

VEM

984

930

VCOS (%)

RE totaal (g/kg ds)

82,0

165

78,2

173

NDF (g/kg ds)

ADF (g/kg ds)

Broeigevoeligheid

427

239

28

473

266

29

Conserveringsindex

87

86