Gouden partnerschap Eurofins Agro en VKA

20 mei 2020 - Akkerbouw - Veehouderij - Loonwerk en transport

De vereniging van agrarische ondernemers Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en Eurofins Agro zijn op vrijdag 15 mei 2020 een gouden partnerschap aangegaan. Samen zetten de partners zich in voor een duurzame regio die voorop loopt op het gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer.

VKA heeft als doel om samen met leden en partners te werken aan een gezonde toekomst voor boer, dier, bodem, lucht, water en omgeving. Tijdens studie- en veldbijeenkomsten komen veehouders bij elkaar om resultaten vanuit de KringloopWijzer te bespreken en kennis en ervaringen met elkaar te delen, begeleid door externe adviseurs en deskundigen. De veehouders passen de kennis vervolgens toe op eigen bedrijf. Naast veehouders zijn ook loonwerkers lid van de vereniging en wil de VKA in de toekomst ook andere agrariërs erbij betrekken. VKA startte in 2013 als project en ging in 2020 verder als zelfstandige vereniging.

Eurofins Agro is sinds de start betrokken bij VKA voor onderzoek van de grond, ruwvoer en mest. In die hoedanigheid heeft Eurofins Agro in de afgelopen jaren regelmatig een bijdrage geleverd aan kennisuitwisseling op dit thema, bijvoorbeeld bij de interpretatie van data en bij praktische adviezen voor melkveehouders en hun adviseurs.

Nuttige inzichten

VKA manager Fleur Brinke is blij met de samenwerking: “Eurofins Agro voert bij de meeste van onze leden het onderzoek van grond, kuil en mest uit. Er is bij Eurofins Agro dus heel veel data over ons gebied beschikbaar. Het analyseren van deze data kan veel nuttige informatie en nieuwe inzichten opleveren en geeft meer invulling aan ons studiegroep programma. Het is daarom een mooie stap dat we nu een partnerschap zijn aangegaan.”

Ook Productmanager Veehouderij bij Eurofins Agro Dennis Klein Koerkamp ziet toegevoegde waarde in de samenwerking. “De aangesloten leden hebben de ambitie om te werken aan een gezonde toekomst voor boer, dier, bodem, lucht, water en omgeving. Dat is precies waar wij als bedrijf ook voor staan. De winning van hoogkwalitatief ruwvoer wordt door alle ontwikkelingen op het gebied van regelgeving nog belangrijker dan het al was. Eurofins Agro heeft veel kennis en (analyse)pakketten in huis die we graag inzetten om bij te dragen aan de kringloop landbouw en een efficiëntere benuttig van mineralen.”

Eurofins Agro zal de vereniging de komende twee jaar zowel financieel als in de vorm van begeleiding bij workshops en trainingen ondersteunen.