Grondmonsters en het scheuren van grasland, hoe zit dat?

16 april 2021 - Veehouderij

Wie grasland gaat scheuren of vernietigen en het land wil bemesten met een stikstofhoudende meststof moet zich aan strikte regels houden. Deze zijn wettelijk vastgelegd in de wet ‘Besluit gebruik meststoffen artikel 4, lid 4’.

Meer informatie over de verschillende regels is te vinden op de website van RVO.

Grondmonster is verplicht:

Geen grondmonster nodig:

Met een scheurmonster kan worden aangetoond dat de hoeveelheid stikstof in de grond te laag is voor het gewas dat je gaat telen. Er moet een representatief monster worden gestoken door een geaccrediteerd laboratorium. Eurofins Agro voldoet aan de accreditatie-eisen.

Op basis van het onderzoeksresultaat van de bemonstering wordt een bemestingsadvies opgesteld. Als je bemest volgens dit advies voldoe je aan de regels. Neem het scheurmonster zo laat mogelijk voor het bemesten en plan dit tijdig in de met de monsternemer.

Nota bene

De regels gelden niet voor gras dat wordt gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak. Heb je blijvend grasland in een Natura 2000-gebied? Dan is grasland scheuren of vernietigen niet toegestaan.