Wat zit er in de compost?

16 januari 2023 - Akkerbouw - Paardenhouderij - Sport en groen - Veehouderij - Loonwerk en transport

Compost is een waardevolle bodemverbeteraar mits deze geen verontreinigingen bevat. Weet waar u aan toe bent en laat compost onderzoeken voordat het de keten in gaat. Dat voorkomt onaangename verassingen.

Eurofins biedt diverse meetmethodes aan die overeenkomen met kwaliteitseisen vanuit wetgeving en verschillende branchorganisaties. Daarnaast kan Eurofins ook compost onderzoeken op PFAS-deeltjes, residuen van bestrijdingsmiddelen en zware metalen. 

Eurofins analyseert compost op de eisen die wettelijk zijn vastgelegd in de Meststoffenwet voor de handel en transport. Bovendien kunnen we compost ook analyseren voor bovenwettelijke bepalingen voor certificeringsschema’s, gebaseerd op de wensen van marktpartijen. Zo kan je bij ons terecht voor analyses van het certificaat Keurcompost.

Meer weten?

Overzicht onderzoekspakket voor compost ->  

Bestel