Klaar voor de start!

4 maart 2021 - Loonwerk en transport

Een ingewerkt team, nieuwe motoren in de mestmenger en betere onderlinge communicatie. Drie zaken waaraan de afgelopen weken keihard is gewerkt. Het mestlaboratorium van Eurofins Agro is klaar voor het nieuwe seizoen.

Vanaf half maart zullen er dagelijks zo’n 1.100 mestmonsters bij Eurofins Agro in Wageningen worden afgeleverd. Johny Aalders en Irene Sardi vertellen hoe het mestlab zich heeft voorbereid op de komende ‘mestpiek’, die duurt tot half mei. Johny is hoofdverantwoordelijk voor de ontvangst en verwerking van de monsters (OVM) en Irene voor de afdeling ‘destructie’.

Zo min mogelijk storingen

 “In het mestseizoen werken we bij OVM voor mest met 25 medewerkers in twee ploegen van ’s ochtends 6 uur tot ’s avonds half 11,” vertelt Johny. Iedere dag leveren de koeriers ’s avonds de groene potten en seals met mestmonsters af. De pallets worden uitgepakt, gesorteerd, gescand, gemengd en in meetpotjes gedaan.

“Dat moet allemaal soepel verlopen. Storingen zijn funest. Afgelopen winter hebben we onze mengmachines, de zogenaamde Turraxen, voorzien van een nieuw type motor. Daardoor zullen de mengmachines betrouwbaar blijven draaien in het seizoen.”

Het komt aan op een goede planning en op afstemming met de koeriers. Johny: “De twee stromen, vloeibaar en stapelbare mest, moeten ongeveer even groot zijn. Anders kunnen we de verwerking niet aan. We vragen dan ook weleens aan een koerier om de route aan te passen zodat bijvoorbeeld vaste mest een dag eerder wordt opgehaald.”

“Voor een foutloze verwerking is trouwens meer belangrijk dan alleen aandacht voor het proces bij ons. Óók heel belangrijk is dat monsters goed worden aangeleverd. Als de begeleidingsformulieren niet netjes, volledig én leesbaar zijn ingevuld, betekent dat bij ons vertraging. Dat ligt natuurlijk bij de klant”, benadrukt hij.

Ingewerkt

De meetpotjes gaan van OVM naar de afdeling ‘destructie’ van Irene. Haar team bestaat in het hoogseizoen uit 9 medewerkers. Zij legt uit: “Bij destructie zijn we verantwoordelijk voor het inwegen, aanzuren en ‘koken’. Koken is trouwens eigenlijk extreem verhitten tot ver boven de 100 graden. Zo wordt de mest klaargemaakt voor de meetkamer, waar de gehaltes stikstof, fosfaat, kalium, natrium en magnesium worden bepaald.”

“Precies werken zonder fouten te maken, is op onze afdeling de grote uitdaging. Als er iets niet klopt doordat er niet voldoende geschud is of omdat er potjes niet op de juiste manier zijn behandeld, moet de meting opnieuw worden gedaan of worden herhaald.  Dat moeten we zien te voorkomen.”

“We hebben er daarom de afgelopen tijd voor gezorgd dat ons hele team goed is ingewerkt voordat de piek begint. Iedereen weet in principe wat hij of zij moet doen. Ik heb er vertrouwen in dat het soepel gaat verlopen.”

Team work

“Het afgelopen jaar hebben we echt volop ingezet op het verbeteren van de processen,” benadrukt Johny. “We werken samen met een externe partij aan de communicatie en we hebben dagelijks overleg met elkaar. Als er iets niet goed loopt, wordt dit zo direct opgemerkt en opgepakt. Als we op de werkvloer geen oplossing weten, dan wordt het opgepakt op een hoger plan binnen de organisatie.”

Irene vult aan: “In het mestseizoen komt het er echt op aan dat we als team goed draaien. En dat we voldoende back-up hebben van de technische dienst. Ook daarvoor hebben we gezorgd; bij storingen is er altijd iemand de deze kan verhelpen. Kortom, de sfeer is goed. Laat de monsters maar komen!”

Meer weten?

Neem contact op met klantenservice.mest@eurofins.com 

Bestel monstername