Nattere voorjaarskuilen zorgen voor veel onbestendig eiwit

Nattere voorjaarskuilen zorgen voor veel onbestendig eiwit

20 juni 2024 - Expertartikel

De uitslagen van de eerste 1.000 voorjaarskuilen die Eurofins dit jaar heeft geanalyseerd, hebben een relatief hoog eiwitgehalte van gemiddeld 177 g/kg. Verder valt het lagere suikergehalte van gemiddeld 79 g/kg op. Deze combinatie resulteert in een hoge onbestendige eiwitbalanswaarde van gemiddeld 56 g/kg.

Het extreem natte voorjaar zorgde ervoor dat de eerste snede op veel plaatsen een echte uitdaging was. De draagkracht was vaak onvoldoende en er was geen zicht op een langere periode met droog en zonnig weer. Door het sombere voorjaar constateerde Eurofins al lage suikergehaltes in de vers grasmonsters van april.

Ook het droge stofgehalte was laag. Dit beeld is nu ook terug te zien in de analyseresultaten van de eerste voorjaarskuilen. Het droge stofgehalte is met gemiddeld 380 g/kg lager dan het langjarig gemiddelde. Daarbij waren de april kuilen nog wat natter (368 g/kg) dan de kuilen die in mei gemaakt zijn (392 g/kg). Mede door het lagere droge stofgehalte, is het ruw asgehalte ook wat hoger dan gemiddeld.

Veel onbestendig eiwit

Het ruw eiwitgehalte is met gemiddeld 177 g/kg hoger dan het langjarig gemiddelde. Ook hier valt het grote verschil op tussen de kuilen die in april gemaakt zijn (190 g/kg) en de mei kuilen (165 g/kg). Dit grote verschil is ook in de OEB-waarde terug te zien, met voor april een gemiddelde OEB van 69 en voor mei 44 g/kg. Dit betekent dat zeker voor de vroeg gemaakt voorjaarskuilen, er voor voldoende pensenergie gezorgd moet worden, zodat al dit onbestendige eiwit ook goed benut kan worden door de koe.

Lastige conservering

De combinatie van het lagere droge stof- en suikergehalte met een hoger ruw as- en ruw eiwitgehalte, leidt tot een wat lastigere conservering van de kuil. Eiwit heeft namelijk een bufferende werking en een hoger eiwitgehalte zorgt ervoor dat de pH langzamer daalt dan gewenst is. Dit zien we terug in een hoger boterzuurgehalte (gemiddeld 2,1 g/kg) en een hoger NH3-gehalte (gemiddeld 9,6 %).

Tabel: Voerderwaarde voorjaarskuilen. Bron: Eurofins Agro 2024

Gemiddelden voorjaarskuilen

Totaal
voorjaar

April
 

Mei
 

Langjarig
gemiddelde

Droge stof (g/kg)

380

368

392

425

Ruw as (g/kg ds)

112

119

104

95

pH

4,6

4,6

4,6

4,8

Melkzuur (g/kg ds)

62

66

60

48

Boterzuur (g/kg ds)

2,1

2,3

1,9

1,9

VEM

937

947

931

938

DVE (g/kg ds)

60

62

59

60

OEB (g/kg ds)

56

69

44

43

RE totaal (g/kg ds)

177

190

165

165

NH3 fractie (% RE)

9,6

9,6

9,6

8,9

Suiker (g/kg ds)

79

73

83

93

VCOS (%)

79,6

80,6

78,8

78,6

NDF (g/kg ds)

446

429

463

470

ADF (g/kg ds)

259

249

269

267

 

Bestel kuilonderzoek