Terug naar overzicht

Bent u vervoerder van meststoffen? Dan is het uw verantwoordelijkheid dat de mest door een deskundig laboratorium wordt onderzocht. Voor mestintermediairs (transporteurs) biedt Eurofins Agro een uiterst complete dienstverlening aan.

Eurofins Agro kan alle wettelijk vereiste analyses voor u uitvoeren, en bovendien ook vele andere onderzoeken verzorgen. Veel mestonderzoek vindt plaats in het kader van de zogenoemde AP06-wetgeving, vernoemd naar het accreditatieprogramma van de overheid. Uit een vracht dierlijke meststoffen dient volgens deze regelgeving een monster genomen te worden, onder vermelding van de betrokken leverancier en afnemer. Eurofins Agro heeft jarenlange ervaring in deze dienstverlening en kan u van advies voorzien. Graag denken we met u mee en bespreken we onze mogelijkheden.

Accreditatie
Eurofins Agro voldoet aan alle eisen die nodig zijn om de monstername en analyses uit te voeren voor wet- en regelgeving rondom mest en transport. Wij zijn daarvoor geaccrediteerd. Eurofins Agro voldoet aan de internationaal geldende criteria; NEN-EN-ISO 17025. Dat is vastgesteld door de Raad van Accreditatie die jaarlijks met een team van onafhankelijke externe deskundigen onze werkwijze en prestaties toetsen. De accreditatie geldt voor de monstername (in Nederland) en voor de analyses. Het accreditatienummer is L122.