Terug naar overzicht

Veel mestonderzoek vindt plaats in het kader van de zogenoemde AP05-wetgeving, vernoemd naar het accreditatieprogramma van de overheid. Uit een vracht dierlijke meststoffen dient volgens deze regelgeving een monster genomen te worden, onder vermelding van de betrokken leverancier en afnemer.

Eurofins Agro voldoet aan alle eisen die nodig zijn om de monstername en analyses uit te voeren voor wet- en regelgeving rondom mest en transport. Eurofins is daarvoor geaccrediteerd. Wij voldoen aan de internationaal geldende criteria: NEN-EN-ISO 17025. Dat is vastgesteld door de Raad voor Accreditatie die jaarlijks met een team van onafhankelijke externe deskundigen onze werkwijze en prestaties toetsen. De accreditatie geldt voor de monstername (in Nederland) en voor de analyses. 

Het accreditatienummer is L122.

AP06

Eurofins is ook geaccrediteerd voor monstername AP06. Lees hierover meer in de onderstaande artikelen:

Vloeibare mest

PAKKET BEPALINGEN
Pakket 1 Stikstof-totaal (N), fosfaat (P205) en kali (K2O)
aanvullend • Spoedtarief HSL (N en P)
• Magnesium (Mg) en natrium (Na)
Pakket 2 Droge stof, stikstof-totaal (N), fosfaat (P2O5), en kali (K2O) 
aanvullend • Spoedtarief HSL (DS, N, N-NH3, P2O5, K2O)
• Magnesium (Mg) en natrium (Na)
Pakket 4 (MestCheck) Droge stof, ruw as, organische stof, stikstof-totaal (N), stikstof-ammoniak (N-NH3), fosfaat (P2O5) en kali (K2O), magnesium (Mg), natrium (Na), C/N
Mineralenconcentraat (MC) Pakket 1 en 2 mogelijk 
 


Vaste mest

PAKKET BEPALINGEN
Pakket 2 Droge stof, stikstof-totaal (N), stikstof-ammoniak (N-NH3), fosfaat (P2O5),  kali (K2O) en organische stof 
aanvullend • Spoedtarief HSL (DS, N, N-NH3, P2O5, K2O)
• Magnesium (Mg) en natrium (Na)
Pakket 4 Droge stof, ruw as, organische stof, stikstof-totaal (N), stikstof-ammoniak (N-NH3), fosfaat (P2O5) en kali (K2O), magnesium (Mg), natrium (Na), C/N

Folder Kengetallen Mestverslag

Naam Datum Bestand
Folder Kengetallen Mestverslag 25-11-2019
Methoden mestonderzoek 11-03-2024

Normen Mest

Eurofins Agro voldoet aan alle eisen die nodig zijn om de monstername en analyses uit te voeren voor wet- en regelgeving rondom mest en transport en is daarvoor daarvoor geaccrediteerd. Wij voldoen aan de internationaal geldende criteria die zijn vastgelegd in de NEN-EN-ISO 17025. Deze criteria zijn vastgesteld door de Raad van Accreditatie die jaarlijks met een team van onafhankelijke externe deskundigen onze werkwijze en prestaties toetsen. De accreditatie geldt voor de monstername (in Nederland) en voor de analyses.

Meer informatie over  de accreditatie op de site van RvA >  

Meer informatie over mestwetgeving en gebruiksnormen op de site van RVO >

 

Conformiteit

Als voor de beoordeling op conformiteit bij bovenstaande bepalingen het gevonden resultaat direct wordt getoetst aan de normwaarden, dan wordt er bij de beoordeling geen rekening gehouden met de meetonzekerheid.

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In de tab Downloads staat in het document “Methoden mestonderzoek” een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.