Scheuren grasland


Moet er een scheurmonster worden gestoken na het scheuren van grasland en ik wil na het scheuren een stikstofbemesting uitvoeren?

Wie grasland gaat scheuren en het land wil bemesten met een stikstofhoudende meststof moet zich aan strikte regels houden. Deze zijn wettelijk vastgelegd in de wet ‘Besluit gebruik meststoffen artikel 4, lid 4’. Meer informatie over de verschillende regels is te vinden op de website van RVO.

Met een scheurmonster kan worden aangetoond dat de hoeveelheid stikstof in de grond te laag is voor het gewas dat je gaat telen. Er moet een representatief monster worden gestoken door een geaccrediteerd laboratorium. Eurofins Agro voldoet aan de accreditatie-eisen.

Op basis van het onderzoeksresultaat van de bemonstering wordt een bemestingsadvies opgesteld. Als je bemest volgens dit advies voldoe je aan de regels. Neem het scheurmonster zo laat mogelijk voor het bemesten en plan dit tijdig in met de monsternemer.

Terug naar overzicht