Scheuren grasland


Moet er een scheurmonster worden gestoken na het scheuren van grasland en ik wil na het scheuren een stikstofbemesting uitvoeren?

Wie grasland gaat scheuren en het land wil bemesten met een stikstofhoudende meststof moet zich aan strikte regels houden. Deze zijn wettelijk vastgelegd in de wet ‘Besluit gebruik meststoffen artikel 4, lid 4’. Meer informatie over de verschillende regels is te vinden op de website van RVO.

Grondmonster is verplicht:

  • na scheuren van grasland op klei-of veengrond in de periode van 1 februari tot 15 september en je wilt bemesten met een stikstof meststof
  • na scheuren van grasland op zand of lössgrond en je wilt bemesten en je teelt geen mais, consumptieaardappelen of fabrieksaardappelen

Geen grondmonster nodig:

  • na scheuren van grasland op zand of lössgrond en je teelt mais, consumptie- of fabrieksaardappelen
  • grasscheuren in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus op zand of lössgrond als er direct weer gras gezaaid wordt.

Met een scheurmonster kan worden aangetoond dat de hoeveelheid stikstof in de grond te laag is voor het gewas dat je gaat telen. Er moet een representatief monster worden gestoken door een geaccrediteerd laboratorium. Eurofins Agro voldoet aan de accreditatie-eisen.

Op basis van het onderzoeksresultaat van de bemonstering wordt een bemestingsadvies opgesteld. Als je bemest volgens dit advies voldoe je aan de regels. Neem het scheurmonster zo laat mogelijk voor het bemesten en plan dit tijdig in met de monsternemer.

Nota bene

De regels gelden niet voor gras dat wordt gebruikt voor graszaad, graszoden, siergrassen of groene braak. Heb je blijvend grasland in een Natura 2000-gebied? Dan is grasland scheuren of vernietigen niet toegestaan.

Back to overview