Latere snijmaiskuil bevat meer zetmeel

30 november 2020 - Veehouderij

De snijmaiskuilen van 2020 laten veel variatie zien. Kuilen die na 1 oktober zijn gemaakt profiteerden van de laatste regenval en hebben een hoger zetmeelgehalte.  

Veel variatie in zetmeel

De snijmaiskuilen laten dit jaar veel variatie zien in het zetmeelgehalte; uiteenlopend van 150 gram/ kg ds tot ruim boven de 400 gram/ kg ds. Het gemiddelde komt uit op 360 gram/ kg ds. Deze spreiding is voor een deel te verklaren door rasverschillen. Daarnaast kon in delen van het land vroeger worden begonnen met hakselen. De vroeg geoogste mais heeft gemiddeld een lager zetmeelgehalte. De later gehakselde mais heeft nog extra zetmeel gevormd door neerslag in september en begin oktober.

De VEM bleef bij de kuilen die voor 1 oktober zijn gemaakt hangen op een gemiddelde van 984. Bij latere oogstdata steeg dit nog naar 987 gram/ kg ds. Dit is hoger dan het meerjarig gemiddelde van 982 gram /kg ds.  

Bestendigheid

De bestendigheid van het zetmeel groeit door de jaren. In 2016 was de bestendigheid 27%; dit jaar 29%. Gecombineerd met een goede VEM geeft dit een snijmaiskuil die goed door de koe gebruikt kan worden. Het geeft voldoende energie zonder te snelle vertering.

In rantsoenen die voor minder dan 50% uit snijmais bestaan, heeft een hoger bestendig zetmeelgehalte in de mais een positief effect op de melkproductie. Onderstaande figuur laat dit effect goed zien.  

Kuilkenner aangepast

Eurofins Agro heeft de infographic Penskarakter op de verslagen aangepast. In plaats van percentages worden nu grammen vermeld om een inschatting te maken van het verloop van bestendig zetmeel in de kuil. Door grammen te gebruiken nemen we nu ook het totale zetmeel mee. Zo wordt een kuil met een lager gehalte zetmeel ook na 9 maanden bestempeld als snel.

Inzicht met Voederwaarde-onderzoek

Inzicht in de snijmaiskuil kan verkregen worden met het Voederwaarde-onderzoek. Vanaf het pakket Voeding Basis krijgt u inzicht in het verloop van de kwaliteit en het karakter van uw snijmaiskuil.