Terug naar overzicht

Ruwvoer is een waardevolle en relatief goedkope grondstof voor melk. Door zoveel mogelijk melk uit ruwvoer te produceren, blijven de voerkosten laag. Hoe zorg je ervoor dat je ook alles uit ruwvoer haalt? Dat is in praktijk nog niet zo eenvoudig. Door analyse van het ruwvoer weet je wat je voert.

De voerkosten per 100 kg meetmelk verschillen nogal tussen bedrijven. Deze verschillen komen vooral uit de post ‘aangekocht voer’.  Je eigen ruwvoervoorraad optimaal benutten, is alleen mogelijk als je weet wat je voert. Van elke kuil moet duidelijk zijn wat de voederwaarde is en hoeveel mineralen en spoorelementen de kuil bevat. Door scherpere bemestingsnormen en minder depositie uit het milieu verandert de minerale samenstelling van het voer.

Weet wat u voert

Wat in het verleden vanzelfsprekend goed was, kan in de loop van de tijd zijn veranderd. Onvoldoende mineralen en spoorelementen in het rantsoen kosten geld. Denk aan een verminderde vruchtbaarheid, suboptimale ontwikkeling van het jongvee of een slechte start van de lactatie. Weten hoe je kan bijsturen? De cijfers op het analyseverslag geven het antwoord.

  Compleet Extra Basis Beperkt
Kerngetallen Basis + mineralen + sporen Basis + mineralen Basis + fosfor Beperkt + fosfor
Voederwaarde
Fosforgehalte
Streefwaarde en gemiddelden
Fosfor beschikbaar / index 
Penskarakter
Boter-, azijn- en melkzuur
Conservering en broei
Celwanden: ADF, ADL, NDF-verteerbaarheid
N-index 
S-index 
Mineralen 
Sporenelementen

Downloads

Hier kunt u alle informatie over het voederwaarde onderzoek downloaden. Zoals ons pakkettenoverzicht, folders en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Voederwaardeonderzoek - Compleet - Gras ingekuild 09-08-2022
Krijg het laatste nieuws direct in jouw mailbox

Krijg het laatste nieuws direct in jouw mailbox

Meld je nu aan!