Voederwaarde

Voederwaarde

Wat is de voederwaarde van uw graskuil of maiskuil? Kuilonderzoek geeft onmisbare informatie, niet alleen over de voederwaarde maar ook over de gehaltes mineralen en sporen, de smakelijkheid en broeigevoeligheid van de kuil.

Direct bestellen
Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Ruwvoer is een waardevolle en relatief goedkope grondstof voor melk. Door zoveel mogelijk melk uit ruwvoer te produceren, blijven de voerkosten laag. Hoe zorg je ervoor dat je ook alles uit ruwvoer haalt? Dat is in praktijk nog niet zo eenvoudig. Door analyse van het ruwvoer weet je wat je voert.

De voerkosten per 100 kg meetmelk verschillen nogal tussen bedrijven. Deze verschillen komen vooral uit de post ‘aangekocht voer’.  Je eigen ruwvoervoorraad optimaal benutten, is alleen mogelijk als je weet wat je voert. Van elke kuil moet duidelijk zijn wat de voederwaarde is en hoeveel mineralen en spoorelementen de kuil bevat. Door scherpere bemestingsnormen en minder depositie uit het milieu verandert de minerale samenstelling van het voer.

Weet wat u voert

Wat in het verleden vanzelfsprekend goed was, kan in de loop van de tijd zijn veranderd. Onvoldoende mineralen en spoorelementen in het rantsoen kosten geld. Denk aan een verminderde vruchtbaarheid, suboptimale ontwikkeling van het jongvee of een slechte start van de lactatie. Weten hoe je kan bijsturen? De cijfers op het analyseverslag geven het antwoord.

Aanvullend onderzoek op mycotoxinen

Na een nat seizoen is het risico op gifstoffen in de kuil geproduceerd door schimmels, de zogenaamde mycotoxinen, relatief groot. Vaak worden deze stoffen niet opgemerkt. Ze kunnen echter een ernstig effect hebben op de diergezondheid. Laat bij twijfel de kuil aanvullend onderzoeken op mycotoxinen.

  Compleet Extra Basis Beperkt
Parameters Basis + mineralen + sporen Basis + mineralen Basis + fosfor Beperkt + fosfor
Voederwaarde
Fosforgehalte
Streefwaarde en gemiddelden
Fosfor beschikbaar / index 
Penskarakter
Boter-, azijn- en melkzuur
Conservering en broei
Celwanden: ADF, ADL, NDF-verteerbaarheid
N-index 
S-index 
Mineralen 
Sporenelementen

Downloads

Hier kunt u alle informatie over het voederwaarde onderzoek downloaden. Zoals ons pakkettenoverzicht, folders en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag Voederwaarde compleet - gras ingekuild 30-10-2023
Voorbeeldverslag Voederwaarde, aanvullend Mycotoxinen - groot(rundvee) 30-10-2023
Voorbeeldverslag Voederwaarde, aanvullend Mycotoxinen en Salmonella 30-10-2023
Voorbeeldverslag Voederwaarde, aanvullend Mycotoxinen - klein (rundvee) 30-10-2023
Voorbeeldverslag Voederwaarde extra - snijmais ingekuild 30-10-2023
Methoden voederwaarden- en gewasonderzoek 11-03-2024

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In de tab Downloads staat in het document “Methoden voederwaarden- en gewasonderzoek” een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

 

 

Krijg het laatste nieuws direct in jouw mailbox

Krijg het laatste nieuws direct in jouw mailbox

Meld je nu aan!

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de BEX berekening dichtheid bepaald?

De huidige kuildichtheid in NL wordt berekend o.b.v. meerdere factoren, te weten:

  • Hoogte van de kuil
  • DS gehalte
  • Sleufsilo of rijkuil
  • Gronddek
  • Materiaal wel/niet gehakseld (maar de fijnheid van hakselen heeft nog geen invloed)
Lees meer

(Hoe) is excretie achteraf mogelijk?

Neem hiervoor contact op met uw monsternemer. Weet u niet wie uw monsternemer is, vraag dit dan op via klantenservice.

Business Unit Agro
E-mail: klantenservice.agro@eurofins.com
Telefoon: 088 876 1010

Business Unit Horticulture
E-mail: horti@eurofins.com
Telefoon: 088 876 1014

Business Unit Mest & Compost
E-mail: klantenservice.mest@eurofins.com
Telefoon: 088 876 1006

Zijn mijn kuiluitslagen BEX proof? Is dit ook voor kringloopwijzer?

Ja, mits voederwaarde en fosfaat gemeten zijn en ook de partij is opgemeten en ingetekend op de bedrijfskaart.