MestCheck: Meten is weten, gissen is missen

MestCheck: Meten is weten, gissen is missen

13 februari 2024 - Veehouderij

Op veel bedrijven zitten de putten overvol met mest. Het wegzetten van de mest zorgt voor grote uitdagingen. Wat kan je kwijt op je eigen land en hoe beperk je het kostbare afvoeren van mest zo veel mogelijk? Met MestCheck in combinatie met de resultaten uit het grondonderzoek optimaliseert u de bemesting. De ene drijfmest is de andere niet!

Vanaf 16 februari begint het uitrijdseizoen weer. Mest uitrijden op eigen land heeft nog steeds de voorkeur. Dierlijke mest draagt immers bij aan de bodemgezondheid door de aanvoer van nutriënten en organische stof. Door het afbouwen van derogatie wordt dit echter wel lastiger. Maar er zijn op veel plaatsen in Nederland nog wel mogelijkheden.

Ruimte voor dierlijke mest

Uit onderzoek van Eurofins blijkt er in heel Nederland nog ruimte is voor het uitrijden van dierlijke mest. Als de fosfaattoestand niet in de P-klasse hoog valt is er nog ruimte voor dierlijke mest. Zie ook artikel over fosfaatgebruiksruimte en bodemgezondheid >  

De gehaltes in mest verschillen echter sterk (figuur 1) en ook de hoeveelheid droge stof varieert (figuur 2). Gemiddelde dijfmestcijfers gebruiken om uit te rijden is daarom niet aan te raden. Laat de mest daarom eerst onderzoeken voordat je deze uitrijdt. MestCheck is een snel onderzoek dat u een indruk geeft van wat er in de opslag zit en wat u . Op basis van de resultaten kunt u een plan maken.

Figuur 1: De gehaltes in rundveedrijfmest varieren sterk. Bron: Eurofins 2024

Bestel MestCheck