Nieuwe BEX-berekening bij natte graskuilen

Nieuwe BEX-berekening bij natte graskuilen

28 maart 2023 - Veehouderij

Kuilgras dat niet genoeg heeft kunnen voordrogen, bevat weinig droge stof. De berekende BEX komt dan te laag uit. Eurofins heeft samen met Wageningen UR daarom onderzoek gedaan aan de dichtheid van natte graskuilen. Hieruit bleek dat de huidige dichtheidstabel in het Handboek Melkveehouderij een extra klasse zou moeten krijgen voor <22% ds. Deze klasse is inmiddels toegevoegd.

Een koud en nat voorjaar maakt het lastig om een goede graskuil te maken. Bob Fabri, Product Manager Forage bij Eurofins: “Dit bleek ook het geval in 2021. Het was de eerste maanden van dat jaar koud en in mei viel er vaak en veel neerslag. Het gras kon daardoor onvoldoende worden gedroogd. Bij Eurofins ontvingen wij regelmatig signalen dat de berekende hoeveelheid droge stof om te voeren erg ver afweek van de werkelijkheid.”

Natte graskuilen 

"Het gevolg van het natte, koude voorjaar was dat de hoeveelheidsbepaling van de ‘natte graskuilen’ niet goed in te schatten was. De hoeveelheid bij natte graskuilen werd erg overschat waardoor er op papier meer was geoogst dan daadwerkelijk het geval. Dit vertekende uiteraard de BEX en de KringloopWijzer. Eurofins en WUR zijn daarom met het ministerie Landbouw, Natuur en Visserij in overleg gegaan om nieuw onderzoek op te starten over de dichtheid van natte graskuilen.”

Uit dit onderzoek bleek dat de gemiddelde dichtheid van de onderzochte natte kuilen ongeveer 55 kg ds/m3 lager was dan die van de klasse <35% ds in de huidige tabel.

Berekening BEX aangepast

Fabri: “De berekeningen voor natte graskuilen moeten dus worden aangepast. Zo kunnen we de BEX beter inschatten. Het advies was daarom om de huidige dichtheidstabel in het handboek aan te vullen met een klasse <22% ds, waarin de gevonden relatie met de dichtheid wordt toegepast. Zo werkt de handreiking bedrijfsspecifieke excretie met de juiste dichtheden van natte graskuilen. Dit advies is overgenomen!"

Hij concludeert: “Praktisch zou deze aangepaste dichtheid van natte graskuilen bij de BEX-berekening betekenen dat er minder van de bewuste ‘natte graskuil’ wordt meegenomen. Als de natte graskuil vrij veel stikstof bevat, zal dit waarschijnlijk leiden tot minder stikstofexcretie dan bij meer KringloopWijzer.”

De resultaten van dit onderzoek zijn onlangs gepubliceerd. Hier kan je het rapport downloaden >