Hoe wordt de BEX berekening dichtheid bepaald?

De huidige kuildichtheid in NL wordt berekend o.b.v. meerdere factoren, te weten:

  • Hoogte van de kuil
  • DS gehalte
  • Sleufsilo of rijkuil
  • Gronddek
  • Materiaal wel/niet gehakseld (maar de fijnheid van hakselen heeft nog geen invloed)

In de “handreiking BEX” (zie: https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/05/210527-Handreiking-BEX-2021-v1.pdf ) staat in bijlage 2 het gedetailleerde “Protocol voor bemonstering, partijmeting en analyse”.

Hierin wordt voor de dichtheidsbepaling verwezen naar Handboek Melkvee, paragraaf 5.2.4 “Hoeveelheid droge stof per m3 voer” (zie: http://www.handboekmelkveehouderij.nl/)

Alle laboratoria in NL zijn verplicht deze methode van dichtheidsbepaling te gebruiken zodat alle kuilen door alle labs op de zelfde manier worden berekend. Voor meer informatie over de dichtheidsbepaling van ronde en vierkante balen, klik hier

Voornoemde berekening van dichtheidsbepaling is gebaseerd op onderzoeken. In 2015 is een rapport gepupliceerd om na te gaan of er misschien nauwkeuriger berekening mogelijk was dan de tabelwaarden toendertijd. Dat rapport is op te vragen via https://edepot.wur.nl/348744  

De ontwikkelingen gaan verder, bijvoorbeeld toenemende hoogte van kuilen, het kuilvoer op zichzelf veranderd door genetica, invloed “mate van aanrijden”, fijnheid van hakselen etc.

Het kan dus zijn dat er v.w.b. dichtheid afwijkingen voorkomen in de praktijk ten opzichte van de voornoemde berekening a.d.h.v. de geldende tabelwaarden. Dit blijkt soms wanneer bijvoorbeeld van een gehele kuil alle wagens over een weegbrug zijn gegaan.

Daarom mag, onder bepaalde voorwaarden waarvan de actuele versie opvraagbaar is bij RVO, bedrijfseigen onderbouwing gebruikt worden ter vervanging van de BEX berekening. Neem daarvoor contact op met RVO.


Terug

Gerelateerde vragen

(Hoe) is excretie achteraf mogelijk?

Neem hiervoor contact op met uw monsternemer. Weet u niet wie uw monsternemer is, vraag dit dan op via klantenservice.

Business Unit Agro
E-mail: klantenservice.agro@eurofins.com
Telefoon: 088 876 1010

Business Unit Horticulture
E-mail: horti@eurofins.com
Telefoon: 088 876 1014

Business Unit Mest & Compost
E-mail: klantenservice.mest@eurofins.com
Telefoon: 088 876 1006

Zijn mijn kuiluitslagen BEX proof? Is dit ook voor kringloopwijzer?

Ja, mits voederwaarde en fosfaat gemeten zijn en ook de partij is opgemeten en ingetekend op de bedrijfskaart.