Hoe wordt de BEX berekening dichtheid bepaald?

De huidige kuildichtheid in Nederland wordt berekend op basis van meerdere factoren, te weten:

  • Hoogte van de kuil
  • Sleufsilo of rijkuil
  • Gronddek
  • Materiaal wel/niet gehakseld (maar de fijnheid van hakselen heeft nog geen invloed)

In de “handreiking BEX” staat in het gedetailleerde “Protocol voor bemonstering, partijmeting en analyse”.

Hierin wordt voor de dichtheidsbepaling verwezen naar Handboek Melkveehouderij, paragraaf 5.2.4 “Hoeveelheid droge stof per m3 voer”.

Alle laboratoria in Nederland zijn verplicht deze methode van dichtheidsbepaling te gebruiken, zodat alle kuilen door alle labs op dezelfde manier worden berekend. 

Voornoemde berekening van dichtheidsbepaling is gebaseerd op onderzoeken. In 2015 is een rapport gepupliceerd om na te gaan of er misschien nauwkeuriger berekening mogelijk was dan de tabelwaarden toendertijd. Dit rapport is hier te lezen.  

In 2022 is een rapport gepupliceerd over aanvullend onderzoek naar dichtheid van natte graskuilen met een droge stofgehalte lager dan 25%. Het advies is om de tabelwaarden in het Handboek Melkveehouderij hiermee aan te passen. Het rapport is hier te vinden. 

De ontwikkelingen gaan verder, bijvoorbeeld toenemende hoogte van kuilen, het kuilvoer op zichzelf veranderd door genetica, invloed “mate van aanrijden”, fijnheid van hakselen etc. Het kan dus zijn dat er, voor wat betreft dichtheid, afwijkingen voorkomen in de praktijk ten opzichte van de voornoemde berekening aan de hand van de geldende tabelwaarden. Dit blijkt soms wanneer bijvoorbeeld van een gehele kuil alle wagens over een weegbrug zijn gegaan. Daarom mag onder bepaalde voorwaarden, waarvan de actuele versie opvraagbaar is bij RVO, bedrijfseigen onderbouwing gebruikt worden ter vervanging van de BEX berekening. Neem daarvoor contact op met RVO.


Terug naar overzicht

Gerelateerde vragen

Wil je excretie achteraf aanvragen?

Neem hiervoor contact op met de monsternemer of neem contact op met onze klantenservice. 

E-mail: agro@ftbnl.eurofins.com
Telefoon: 088 876 1010

Zijn mijn kuiluitslagen BEX proof? Is dit ook voor kringloopwijzer?

Ja, mits voederwaarde en fosfaat gemeten zijn en ook de partij is opgemeten en ingetekend op de bedrijfskaart.