Terug naar overzicht

Een goede bodem vereist een goede structuur, optimale pH, en voldoende organische stof. Wacht daarom er niet te lang mee om de bodem te ‘repareren’. Heb je last van structuurschade of zijn er veel plassen op het land die niet weggaan? Het kan zijn dat de pH aan de lage kant is en/of de bezetting van het klei-humus complex niet in orde is.

Advies voor reparatie of bekalking

Het onderzoekspakket ‘Bodem’ geeft inzicht in onder andere deze parameters en kan ook worden besteld met een reparatieadvies, inclusief bekalking. Het onderzoek is voordelig en snel. Als je dat wil, kan je ook zelf een monster nemen en opsturen.

Dit grondonderzoek is niet geschikt voor wetgeving. Maar het is wel zeer geschikt voor het bijsturen van pH, organische stof (bevat een organische stofbalans) en eventuele reparatiemestgiften.

Combineer met onderzoek tijdens het seizoen

Het onderzoek is zeer goed te combineren met Pakket Teelt of BodemCheck om ook de bemesting van het gewas tijdens de teelt goed voor elkaar te krijgen. Informatie met betrekking tot nalevering van nutriënten zoals kalium uit het pakket bodem wordt dan meegenomen voor de advisering in de vervolgonderzoeken via Pakket Teelt of BodemCheck.

Deze onderzoekspakketten kunnen vlak voor de teelt en/of tijdens de teelt worden gedaan en geven informatie over de plantbeschikbare nutriënten in de bodem. Deze pakketten geven snel inzicht in de kwaliteit van de bodem en bieden een gericht advies om de bodems te verbeteren (en vervolgens de bemesting van het gewas te optimaliseren).

Chemisch: N-totale bodemvoorraad, C/N, NLV, S-totale bodemvoorraad, C/S, SLV, K-bodemvoorraad, Ca-bodemvoorraad, Mgbodemvoorraad, Na-bodemvoorraad en waardering.

Fysisch: pH, organische stof, organische koolstof, C/OS-ratio, koolzure kalk, klei, silt, zand, CEC, Ca-, Mg-, K-, Na-, Al-, H-bezetting, CECbezetting, verkruimelbaarheid, verslemping, stuifgevoeligheid, bulkdichtheid

Biologisch: microbiële activiteit

Advies: reparatiebemesting in de wintermaanden.

Downloads

Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag Pakket Bodem - Gras 15-09-2023
Voorbeeldverslag Pakket Bodem - Akkerbouw 15-09-2023
Methoden grondonderzoek 11-03-2024

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In de tab Downloads staat in het document “Methoden grondonderzoek” een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.