Wat betekent koolstof in de bodem voor de Agrofood-industrie

De voedselketen staat voor de grote uitdaging om klimaatneutraal te worden. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor boeren en tuinders, de primaire voedselproducenten. Met slim bodembeheer kunnen boeren en tuinders grote stappen zetten naar een duurzamere keten.

De bodem is een krachtig instrument. Nu al zit er drie keer zoveel CO2 in de bodem als in bovengrondse biomassa, maar hoe meer hoe beter om klimaatverandering tegen te gaan! Uw leveranciers, de boeren en telers, hebben hiervoor de sleutel in handen. Met verantwoord bodembeheer kunnen zij bijdragen aan de vastlegging van CO2 en helpen de SDG's van de Verenigde Naties te realiseren.

Soil Carbon Check is een uniek instrument om te controleren of zij op de goede weg zijn wat betreft koolstofvastlegging. Het rapport van deze test kan worden gebruikt om duurzaamheid te claimen.

Onze analyses Artikelen