Spoor beginnende AM-haarden tijdig op

Spoor beginnende AM-haarden tijdig op

5 april 2023 - Akkerbouw

Aardappeltelers laten meestal in het najaar onderzoek op aardappelmoeheid (AM) uitvoeren om een besmetting vroegtijdig op te sporen. Ook in de volgteelt, bijvoorbeeld in graan of bieten, kunnen aardappelcysten nog betrouwbaar in het voorjaar worden aangetoond. De cysten zijn dan nog vol met levend aaltjesmateriaal en dus is besmetting nog aan te tonen.

Voor pootgoedtelers is een AM-onderzoek noodzaak, voor telers van consumptieaardappelen is dit onderzoek vrijwillig. In beide gevallen geldt dat AM-intensief onderzoek houvast biedt bij de beheersing van dit aaltje:

Grote pakkans

Het meest gangbare onderzoek voor aardappelmoeheid is AM-intensief 100 (AM-i 100) waarbij met een hoge detectiekans (meer dan 90%) beginnende haarden in kaart worden gebracht. In het geval van een besmetting kan Eurofins via DNA-onderzoek óók nauwkeurig de soort (Globodera rostochiensis of G. pallida) van de haard vaststellen. Zo weet je precies welke aardappelcystenaaltjes er aanwezig zijn in jouw perceel.

Eurofins geeft de resultaten overzichtelijk weer op het verslag, voorzien van een heldere overzichtskaart. Zo is in één oogopslag duidelijk waar eventuele besmettingen in het perceel zich bevinden en welke soorten het betreft.

Hier vind je een voorbeeldverslag en besmettingskaart

Aanvullend onderzoek

Bij het AM-i onderzoek is ook aanvullend onderzoek op bietencysten mogelijk waarbij het aantal levenskrachtige bietencysten wordt geteld en ingedeeld naar betreffende besmettingsklasse.

Combi met bemestingsonderzoek

Als je tegelijk met de aaltjes bemonstering óók een bemestingsonderzoek, zoals BodemCheck of BijmestMonitor, laat uitvoeren bespaar je op de orderkosten. Met BodemCheck of BijmestMonitor (combinatie van grond- en gewasonderzoek) krijg je inzicht in de beschikbare nutriënten in de bodem en in opname door het gewas. Je ontvangt een advies voor de komende vier weken en voor tot het einde van de teelt. Zo kan je precies bemesten wat het gewas nodig heeft.


Meer weten of percelen opgeven?

Folder Grip op AM, inzicht met AM-intensief onderzoek.

Neem contact op met je monsternemer of neem contact op met onze klantenservice