Terug naar overzicht

Ook al heeft u de bodem voor de teelt op orde gebracht, dan nog is dat geen garantie dat het groeiseizoen goed verloopt. Want, wat doet de mest en hoe reageert de bodem? En hoeveel heeft het gewas opgenomen en is er bijbemesting nodig? 

BijmestMonitor geeft antwoord op al dit soort vragen. Het onderzoek bestaat uit twee delen, die op hetzelfde moment worden uitgevoerd: 

  • een bodemanalyse
  • een gewasanalyse

Het gewasdeel geeft de stand van het gewas weer; is er een teveel of tekort aan nutriënten aanwezig? Het bodemdeel geeft inzicht in hoeveel er nog in de bodem zit tijdens de teelt en hoe groot de aanvoer vanuit de bodem in de toekomst is? Het verslag geeft u een advies dat rekening houdt met nalevering vanuit de bodem en wordt in tweevoud weergegeven; een 4 weken-advies en een advies voor het einde van de teelt.

Hier vindt een overzicht van de gewassen waarvoor BijmestMonitor mogelijk is.

Zelf een monsternemen? Lees de instructies nauwkeurig door.

Artikelen

- Update 2020 van streefwaardes in BijmestMonitor
BijmestMonitor in vijf gewassen gevolgd
Bijbemesten voor betere opbrengst snijmais
- Telen is steeds meer precisiewerk
- N-advies en naleverend vermogen
- Controle tijdens het groeiseizoen
- Precies genoeg nutriënten tijdens het seizoen
N-advies aardappel afgestemd op naleverend vermogen
- Meer direct beschikbare K door droogte in 2018
Mg-opname hangt af van K-gehalte in de bodem
- Kalium en stikstof gedurende de droogte
Bijmesten naar voren halen

Meer weten? Bekijk onderstaande animatie of lees de veelgestelde vragen.

 

PAKKET BEPALINGEN
BodemCheck NO3, NH4 (Nmin), S-, P-, K-, Ca-, Mg-, B-, Mn-, Zn-, Si-, Fe direct beschikbaar
GewasCheck  Droge stof, N, NO3-, S, P, K, Mg, Ca, Na, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, B, Mo, Cl in plantmateriaal (blad, steeltjes, knol/bol, wortel, etc.)
BijmestMonitor BodemCheck + GewasCheck

 

Hier vindt u een totaal overzicht van de gewassen waarvoor BijmestMonitor mogelijk is.

Downloads

Hier vindt u achtergrondinformatie en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Folder BijmestMonitor 10-07-2019
Instructie monstername BijmestMonitor 09-04-2020
Voorbeeldverslag BijmestMonitor 27-05-2020