BijmestMonitor

BijmestMonitor

Temperatuur en neerslag zijn ieder jaar anders. Dat heeft effect op de gewasgroei en op de opname van nutriƫnten. BijmestMonitor geeft handvatten om tijdens het seizoen te zorgen voor precies voldoende beschikbare nutriƫnten voor het gewas.

Direct bestellen
Terug naar overzicht
Terug naar overzicht

Ook al heb je de bodem voorafgaand aan de teelt op orde gebracht, dan is dat nog geen garantie dat het groeiseizoen goed verloopt. Want, wat doet de mest en hoe reageert de bodem? En hoeveel heeft het gewas opgenomen en is er bijbemesting nodig? Veel onzekere factoren waar je graag grip op krijgt.

BijmestMonitor geeft antwoord op deze vragen. Het onderzoek bestaat uit twee delen, die op hetzelfde moment worden uitgevoerd: 

  • een bodemanalyse: hoeveel direct opneembare nutriënten zijn er in de bodem aanwezig?
  • een gewasanalyse: hoe is het met het met de opname door het gewas, is er sprake van tekort (of overmaat)? 

Op het verslag van BijmestMonitor vind je een advies dat rekening houdt met nalevering vanuit de bodem. Dit advies bestaat uit twee delen, namelijk een advies voor de komende vier weken en een advies voor eventuele bijbemesting tot het einde van de teelt.

BijmestMonitor is mogelijk op een groot aantal gewassen, deze zijn te vinden onder Downloads.

Het is mogelijk om zelf een monster voor BijmestMonitor te nemen.  

Meer weten? Lees de veelgestelde vragen.

PAKKET PARAMETERS
BodemCheck NO3, NH4 (Nmin), S-, P-, K-, Ca-, Mg-, B-, Mn-, Zn-, Si-, Fe direct beschikbaar
GewasCheck  Droge stof, N, NO3-, S, P, K, Mg, Ca, Na, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, B, Mo, Cl in plantmateriaal (blad, steeltjes, knol/bol, wortel, etc.)
BijmestMonitor BodemCheck + GewasCheck

Hier vind je een totaal overzicht van de gewassen waarvoor BijmestMonitor mogelijk is.

Downloads

Hier vindt u achtergrondinformatie en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Instructie monstername BijmestMonitor, BodemCheck 14-07-2023
Voorbeeldverslag BijmestMonitor 15-09-2023
Gewassenlijst BijmestMonitor 20-06-2023

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

Lees de pdf >

 

Veelgestelde vragen

Ik heb net bemest, kan ik dan BijmestMonitor laten uitvoeren?

Ja, dat kan! Het aangeleverde plantmateriaal wordt gewassen voor analyse. Als je een bladbemesting hebt uitgevoerd, bepalen we alleen de opgenomen nutriënten. In het grondonderzoek worden de plantbeschikbare nutriënten gemeten, inclusief de nutriënten uit meststoffen in de bodemoplossing.

Waarom adviseren jullie om minder dan 1 ha te bemonsteren voor BijmestMonitor?

Bij monstername groter dan 1 hectare kan de mogelijke bontheid van het perceel de resultaten beïnvloeden. Door een klein gebied te bemonsteren, wordt dit probleem grotendeels ondervangen. Wij adviseren bovendien bemonstering op één specifieke, representatieve plek. Deze plek wordt met GPS vastgelegd, zodat een volgende monstername binnen dezelfde teelt op dezelfde plek kan plaatsvinden. Of neem een BijmestMonitor op een goede plek en op een slechte plek. Zo krijg je inzicht in de oorzaak van de verschillen.

 

Hoe kan het dat ik na twee dagen nog geen uitslag heb ontvangen?

Een correcte analyse van bodem en gewas is van groot belang. Bij de bepaling van de nutriëntensamenstelling kunnen de gemeten waarden afwijken van de verwachte waarden. In dit geval voeren wij een heranalyse uit om zeker te zijn hoe hoog het gehalte in werkelijkheid is. 

Ik heb veel stikstof (N) bemest, maar ik zie maar weinig minerale N terug op het verslag. Hoe kan dat?

Het gewas heeft heel efficiënt stikstof (N) opgenomen. Check voor de zekerheid of het gewasdeel hoge N-cijfers heeft. Zo niet, dan kan er veel N zijn uitgespoeld zijn. Als het heel nat is geweest, kan N zijn vervluchtigd. Vaak is de N ook opgenomen door het bodemleven en deze N komt dan later weer vrij.

 

Is het advies voor bladbemesting of korrelbemesting?

We geven een nutriëntenadvies, maar niet welk product of in welke vorm de meststof moet worden gegeven. In het bodemdeel wordt de pH gemeten, de beschikbaarheid van nutriënten hangt hiermee nauw samen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ijzer, zink en mangaan. Overleg met je adviseur over welke product het beste past.

 

Ik gebruik dit jaar het land van mijn buurman. Die heeft een uitgebreid bodemonderzoek (BemestingsWijzer). Waarom kan ik zijn resultaten niet gebruiken?

De koppeling gaat op basis van klantnummer en GPS. Data die aan een ander klantnummer (een ander bedrijf) zijn  gekoppeld, kunnen helaas nog niet worden gekoppeld aan het betreffende perceel. Daarnaast mag Eurofins, vanwege privacyredenen, geen verslagen delen met derden.