Terug naar overzicht

Ook al heb je de bodem voorafgaand aan de teelt op orde gebracht, dan is dat nog geen garantie dat het groeiseizoen goed verloopt. Want, wat doet de mest en hoe reageert de bodem? En hoeveel heeft het gewas opgenomen en is er bijbemesting nodig? Veel onzekere factoren waar je graag grip op krijgt.

BijmestMonitor geeft antwoord op deze vragen. Het onderzoek bestaat uit twee delen, die op hetzelfde moment worden uitgevoerd: 

  • een bodemanalyse: hoeveel direct opneembare nutriënten zijn er in de bodem aanwezig?
  • een gewasanalyse: hoe is het met het met de opname door het gewas, is er sprake van tekort (of overmaat)? 

Op het verslag van BijmestMonitor vind je een advies dat rekening houdt met nalevering vanuit de bodem. Dit advies bestaat uit twee delen, namelijk een advies voor de komende vier weken en een advies voor eventuele bijbemesting tot het einde van de teelt.

BijmestMonitor is mogelijk een een groot aantal gewassen. Hier vindt het gewasoverzicht voor BijmestMonitor

Het is mogelijk om zelf een monster voor BijmestMonitor te nemen. Vraag hiervoor de handige zelftest-kit aan en lees de instructies nauwkeurig door. 

Meer weten? Lees de veelgestelde vragen.

 

PAKKET BEPALINGEN
BodemCheck NO3, NH4 (Nmin), S-, P-, K-, Ca-, Mg-, B-, Mn-, Zn-, Si-, Fe direct beschikbaar
GewasCheck  Droge stof, N, NO3-, S, P, K, Mg, Ca, Na, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, B, Mo, Cl in plantmateriaal (blad, steeltjes, knol/bol, wortel, etc.)
BijmestMonitor BodemCheck + GewasCheck

 

Hier vindt u een totaal overzicht van de gewassen waarvoor BijmestMonitor mogelijk is.

Downloads

Hier vindt u achtergrondinformatie en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Instructie monstername BijmestMonitor 09-04-2020
Voorbeeldverslag BijmestMonitor 27-05-2020
Gewassenlijst BijmestMonitor 10-06-2021

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In onderstaande pdf staat een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.

 

Lees de pdf