Terug naar overzicht

Ook al heeft u zo de bodem voor de teelt op orde gebracht, dan nog is dat geen garantie dat het groeiseizoen goed verloopt. Want, wat doet de mest en hoe reageert de bodem? En hoeveel heeft het gewas opgenomen en is er bijbemesting nodig? 

BijmestMonitor geeft antwoord op al dit soort vragen. Het onderzoek bestaat uit twee delen, die op hetzelfde moment worden uitgevoerd: 

  • een bodemanalyse
  • een gewasanalyse

Het gewasdeel geeft de stand van het gewas weer; is er een teveel of tekort aan nutriënten aanwezig? Het bodemdeel geeft inzicht in hoeveel er nog in de bodem zit tijdens de teelt en hoe groot de aanvoer vanuit de bodem in de toekomst is? Het verslag geeft u een advies dat rekening houdt met nalevering vanuit de bodem en wordt in tweevoud weergegeven; een 4 weken-advies en een advies voor einde teelt. BijmestMonitor is beschikbaar voor een breed scala aan akkerbouwgewassen, maïs, bloembollen, fruit en vollegrondsgroenten. 

Meer weten? Bekijk onderstaande animatie.

PAKKET BEPALINGEN
BodemCheck NO3, NH4 (Nmin), S-, P-, K-, Ca-, Mg-, B-, Mn-, Zn-, Si-, Fe direct beschikbaar
GewasCheck  Droge stof, N, NO3-, S, P, K, Mg, Ca, Na, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, B, Mo, Cl in plantmateriaal (blad, steeltjes, knol/bol, wortel, etc.)
BijmestMonitor BodemCheck + GewasCheck

Downloads

Hier vindt u achtergrondinformatie en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag BijmestMonitor 10-07-2019
Folder BijmestMonitor 10-07-2019
Pakkettenoverzicht BijmestMonitor 2019 10-07-2019