Terug naar overzicht

Temperatuur en neerslag zijn ieder jaar anders. Dat heeft effect op de gewasgroei en op de opname van nutriënten. Het is de kunst om tijdens het seizoen te zorgen voor precies voldoende beschikbare nutriënten. BijmestMonitor geeft u de informatie om dat te realiseren. Zo krijgt u inzicht in hoeveel bijbemesting nodig is voor optimale groei en ontwikkeling van het gewas.

Een vruchtbare bodem is de basis voor de beste productie en kwaliteit. Een basis grondonderzoek geeft u een totaal beeld van de bodem. Dit maakt het mogelijk om voor aanvang de teelt gericht te bemesten en om de bodembewerking te optimaliseren. Ook al heeft u zo de bodem voor de teelt op orde gebracht, dan nog is dat geen garantie dat het groeiseizoen goed verloopt. Want, wat doet de mest en hoe reageert de bodem? En hoeveel heeft het gewas opgenomen? Hoeveel bijbemesting is nodig?

Het onderzoek BijmestMonitor geeft antwoord op die vragen. BijmestMonitor geeft inzicht in de toestand van de bodem én het gewas. Zowel hoofd- als sporenelementen worden bepaald.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  1. een bodemanalyse
  2. een gewasanalyse

Deze twee onderzoeken worden op hetzelfde moment uitgevoerd. Het gewasdeel geeft de stand van het gewas weer, is er een teveel of tekort aan nutriënten aanwezig? Het bodemdeel geeft inzicht in hoeveel er nog in de bodem zit tijdens de teelt en hoe groot de aanvoer vanuit de bodem in de toekomst is? Het verslag geeft u een advies dat rekening houdt met nalevering vanuit de bodem en wordt in tweevoud weergegeven; een 4 weken-advies en een advies voor einde teelt. BijmestMonitor is beschikbaar voor een breed scala aan akkerbouwgewassen, maïs, bloembollen, fruit en vollegrondsgroenten.

Downloads

Hier kunt u alle informatie over het voederwaarde onderzoek downloaden. Zoals ons pakkettenoverzicht, folders en voorbeeldverslagen.

Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag BijmestMonitor 10-07-2019
Folder BijmestMonitor 10-07-2019
Pakkettenoverzicht BijmestMonitor 2019 10-07-2019