Terug naar overzicht

Stikstofonderzoek (N-mineraal) is een snel grondonderzoek waarmee de hoeveelheid direct beschikbare stikstof wordt geanalyseerd. Dit is de minerale stikstof in de vorm van ammonium (NH4) en nitraat (NO3) die opgelost zitten in het bodemvocht en waar het gewas direct toegang toe heeft. Hiermee kan worden bijgestuurd tijdens de teelt.

Advies

Er wordt een advies gegeven dat rekening houdt met de gewasbehoefte en wordt gecorrigeerd voor de stikstofvoorraad, stikstofleverend vermogen (NLV) en mineralisatie vanuit toegediende organische mest en voorvrucht.

Uitgebreid onderzoek

Wil je een uitgebreider onderzoek naar alle direct beschikbare nutriënten? Met BodemCheck wordt naast stikstof ook de andere hoofd- en sporenelementen onderzocht.

Staat het gewas al op? In dat geval kun je ook kiezen voor BijmestMonitor, waarin zowel naar de nutriënten in de grond als in het gewas wordt gekeken voor een volledig beeld.

 

PARAMETERS
Ammonium-N (NH4-N)
Nitraat-N (NO3-N)
Berekende voorraad van beschikbare stikstof

Downloads

Naam Datum Bestand
Methoden grondonderzoek 11-03-2024

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In de tab Downloads staat in het document “Methoden grondonderzoek” een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.