Verslag bij heranalyse compost

14 december 2020 - Nieuwsberichten

Bij de heranalyse van compost verstuurt Eurofins Agro voortaan alleen een verslag als de resultaten na heranalyse afwijken van het oude resultaat. U ontvangt uiteraard wel een bevestiging dat de heranalyse niet heeft geleid tot een ander onderzoeksresultaat. Een heranalyse is zinvol als men twijfelt aan de uitslag van een onderzoek.

Soms is de uitslag van een analyse niet zoals u had verwacht. Een heranalyse kan dan uitsluitsel geven. Dit is alleen van toepassing bij de AP05-parameters. De uitslag van de heranalyse is altijd bindend.

Bij het aanvragen van heranalyse is het zaak om te realiseren dat er verschil bestaat tussen heranalyse en heronderzoek:

De facturatie die u ontvangt naar aanleiding van deze opdracht hangt af van het resultaat:

Verontreinigingen zijn in compostmonsters niet homogen verdeeld. Hierdoor kan een heranalyse tot afwijkende resultaten leiden. Eurofins Agro voert voortdurend controles uit om de analyseresultaten te kunnen garanderen. Bij een bevestiging van een onverwacht resultaat kunt u ervan uitgaan dat het gehalte werkelijk in het monster aanwezig is.

Meer weten?

Bel met 088 876 1006 of stuur een e-mail aan klantenservice.mest@eurofins.com