Vlotte en correcte AP06-Bemonstering

25 januari 2021 - Loonwerk en transport

Wanneer u als intermediair dikke fractie met mestcode 13 en 43 (of een mengsel daarvan) wilt vervoeren, bent u verplicht dit onafhankelijk te laten bemonsteren. Eurofins Agro is een erkend monsternemende organisatie en kan voor u deze monstername volgens de wettelijke AP06-richtlijnen verzorgen. Voor een vlotte en correcte afhandeling van AP06-monsters is het zaak om de juiste gegevens bij de hand te hebben, lees deze informatie goed door.

Voor een efficiënte en correcte AP06-bemonstering volg onderstaande stappen:

1. Zorg dat u een ingevuld VDM (Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen) hebt
• Meld uw exportvrachten vooraf digitaal aan bij RVO. Vrachten binnen Nederland hoeven niet vooraf aangemeld te worden maar hebben wel een volledig ingevuld VDM nodig.
• Zorg dat u voor het melden van de vracht bij RVO uw nummer van de Kamer van Koophandel (KvK) bij de hand heeft. RVO vereist het KvK-nummer van leverancier, intermediair en afnemer bij het aanmelden van de vrachten. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om de vracht aan te melden in het systeem van RVO. Neem het VDM mee tijdens het transport!

2. Meld het gewenste tijdblok voor bemonstering bij planning AP06 Eurofins Agro
• Stuur van een volledig ingevuld opdrachtformulier minimaal één dag voorafgaand aan de dag van monstername uiterlijk om 14.00 uur via planning.ap06@eurofins.com. Wij plannen een monsternemer in voor bemonstering op het gewenste tijdsblok. Zie uitleg tijdsblokken.
• Voor bemonstering op maandag geldt dat de aanvraag op vrijdag voor 14.00 uur bij ons binnen moet zijn. U krijgt altijd een bevestiging van ontvangst van uw aanvraagformulier.
• Als u geen bevestiging heeft gekregen, neem dan contact op met afdeling planning anders kunnen we niet garanderen dat uw aanvraag is ontvangen en in behandeling is genomen.

3. Melding bij NVWA door afdeling planning AP06 Eurofins Agro
Nadat u de melding bij AP06 planning heeft gedaan, zal Eurofins Agro de volgende zaken melden bij de NVWA:
• De geplande datum en tijdsblok van monstername en vervoer.
• De bedrijfslocatie waar monstername plaats vindt.
• Volledige adres los- en laadlocatie of het exportnummer.
• De mestcode(s).
• De KvK-nummers van leverancier, intermediair (KvK van monsternamelocatie), vervoerder en afnemer.
• Relatienummer opdrachtgever.

4. Registraties tijdens monstername
• Op het afgesproken tijdstip is de monsternemer aanwezig om binnen het tijdblok het monster te nemen. Hij blijft aanwezig tijdens het volledige laden of lossen.
• U ontvangt een uniek monsternummer van uw monsternemer. Dit nummer voert u in de AGR-GPS apparatuur in.
• Van de monsternemer ontvangt u in geval van laden de pot en dekselnummers van de gebruikte monsternamezak.
• De monsternemer noteert het VDM-nummer op zijn monsternameformulier dat het betreffende monster vergezeld.
• Onze koerier haalt vervolgens de monsters op bij de monsternemer en brengt deze naar ons laboratorium.

5. Stuur het begeleidingsformulier naar Eurofins Agro
• Stuur tot slot de begeleidingsformulieren naar het laboratorium van Eurofins Agro: ap06@eurofins.com
• Stuur het EDI-formulier automatisch in via uw software.
• Na ontvangst van het begeleidingsformulier zal het monster in behandeling worden genomen.
Let op! We kunnen een monster alleen in behandeling nemen als de begeleidingsformulieren ontvangen zijn!
6. Stuur het ingevulde VDM met de analysegegevens binnen 30 dagen na monstername op naar de RVO. 
Vrachten die niet zijn bemonsterd en forfaitair worden afgehandeld, moeten binnen 10 dagen na transport gemeld worden.

Aanvullende informatie

Voor het bemonsteren van vrachten zijn de volgende mogelijkheden:

A. Bemonstering aanvragen per vracht
Een te bemonsteren vracht wordt aangemeld met een tijdsblok van 2 uur. Bij het aanmelden van de te bemonsteren vrachten gebruikt u het door de afdeling planning AP06 verstrekte opdrachtformulier. Vul het formulier geheel in en gebruik per te bemonsteren vracht een regel.
Het tijdsblok is uiterlijk tot 3 uur voor aanvang tijdsblok te verschuiven. Tussen het moment van wijzigen en aanvang tijdblok zit altijd minimaal 3 uur.

B. Halve dag bemonstering
Bij minimaal 5 vrachten kan een ‘halve dag bemonstering’ worden aangemeld. Dit houdt in een ochtend van 6.00-12.00 uur óf een middag van 12:00-18:00 uur. Binnen dit dagdeel mogen alle vrachten worden bemonsterd. Er hoeft dus geen specifieke tijd worden aangegeven.
Vrachten die voor of na dit dagvenster vallen, moeten elk apart middels een tijdvak van twee uur worden aangemeld en moeten dan ook daadwerkelijk binnen het tijdvak van twee uur worden bemonsterd.
Mocht een vracht middels ‘halve dag bemonstering’ zijn aangemeld buiten dit venster vallen, dan kan 3 uur voor begin dagdeel dit nog verzet worden. Hierna is uw aanvraag in het systeem van de NVWA niet meer te wijzigen. Hierbij is wel van belang dat er minimaal 5 vrachten overblijven in de ‘halve dag bemonstering’. Mocht NVWA merken dat hier niet aan wordt voldaan, kan intermediair recht op dagdeelbemonstering verliezen.

C. Hele dag bemonstering
Bij minimaal 10 vrachten kan een ‘hele dag bemonstering’ worden aangevraagd. Dit bedraagt een dagvenster van 6:00-18:00 uur. In dit dagvenster mogen alle vrachten worden bemonsterd. Er hoeft dus geen specifieke tijd worden aangegeven, als de vrachten maar tussen 6:00 en 18:00 uur vallen. Vrachten die voor of na dit dagvenster vallen, moeten elk apart via het oude tijdvak van twee uur worden aangemeld en moeten dan ook echt binnen het tijdvak van twee uur worden bemonsterd.

Mocht een vracht middels ‘hele dag bemonstering’ zijn aangemeld en buiten dit venster vallen, dan kan 3 uur voor begin dagdeel en uiterlijk tot 13.00 uur de vracht nog worden omgezet naar een tijdvak van 2 uur. Hierna is uw aanvraag in het systeem van de NVWA niet meer te wijzigen.

Hierbij is wel van belang dat er minimaal 10 vrachten overblijven in de ‘hele dag bemonstering’. Mocht NVWA merken dat hier niet aan wordt voldaan, kan intermediair recht op dagdeelbemonstering verliezen.

Belangrijke aandachtspunten bij (vracht)bemonstering
• Er kan worden bemonsterd bij laden of lossen op een locatie in Nederland.
• Bij export kan er alleen worden bemonsterd bij laden in Nederland.
• Het tijdsblok (van 2 uur) dat wordt aangevraagd is bindend voor aanvang laden of lossen. Er mag niet eerder of later begonnen en bemonsterd worden volgens de wetgeving.
• Wijzigingen kunt u het best telefonisch of via whatsapp doorgeven aan de afdeling planning.
• Houd bij wijzigingen rekening met verwerkingstijd.

Facturatie
Wanneer het monster in goede orde door ons ontvangen is, ontvangt u van ons twee aparte facturen:
• Een voor de bemonstering.
• Een voor het uitvoeren van de analyse.

Voor vragen over de facturatie en/of de tarieven kunt u contact opnemen met onze accountmanager via telefoon 06 5200 2180.

Contactgegevens AP06-afdelingen
Voor vragen met betrekking tot monstername en planning:

Planning AP06
Planner 1: 06 1140 1579
Planner 2: 06 1128 9129 (bij afwezigheid van 1e planner)
E-mail: planning.ap06@eurofins.com

Bereikbaarheid planning AP06
Afdeling Planning AP06 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur
Voor wijzigingen en nood op werkdagen van 7:00 tot 19:00 uur
Op zaterdag van 7:00 tot 14:00 uur

Voor vragen over uw onderzoek
Klantenservice Mest & Compost
Telefoonnummer 088 876 1006

E-mail: klantenservice.mest@eurofins.com

Bereikbaarheid 
Afdeling Klantenservice
Van 9.00 tot 17.00 uur

Voor het insturen van uw begeleidingsformulieren:  ap06@eurofins.com

Algemene informatie
Voor meer informatie over de wetgeving en processen kijk op de site van RVO, hier vindt u alle actuele informatie.