Zeer lage stikstofvoorraden door natte februarimaand

9 maart 2020 - Akkerbouw - Sport en groen - Veehouderij

Dit jaar start anders dan andere jaren. In februari viel er bijna twee maal zoveel regen als normaal in deze periode. Een groot deel van de nutriënten die in voorgaande warme, droge jaren zich hadden opgehoopt in de bodem, kunnen daardoor uitgespoeld zijn. Ook is het bodemleven, en dus de mineralisatie, door de natte omstandigheden nog niet overal goed op gang gekomen.

Eurofins Agro ziet dit jaar met name veel lagere stikstofvoorraden vergeleken met voorgaande jaren, deels vanwege meer uitspoeling en deels vanwege lagere mineralisatie. De verschillen tussen percelen en regio’s blijken bovendien vele malen groter dan gebruikelijk, zie figuur.

Figuur : Stikstofvoorraad in Nederlandse bodems. Bron Eurofins Agro

Niet alleen de stikstofvoorraden in de bodem zijn laag. Door extremere klimaatomstandigheden kan het zijn dat ook de plantbeschikbare voorraad van de overige nutriënten die bijvoorbeeld twee of drie jaar geleden is gemeten, niet meer overeenkomt met de actuele situatie. De bemestingsadviezen moeten daarom idealiter worden aangepast aan de nieuwe bodemtoestand. 

Update van beschikbaarheid nutriënten

Een grondonderzoek vlak voor de teelt biedt inzicht in de actuele situatie. Het onderzoekspakket Teelt van Eurofins Agro is hiervoor speciaal ontwikkeld. Het bemestingsadvies met de actuele beschikbaarheid van de nutriënten kan flink anders uitpakken voor met name uitspoelingsgevoelige nutriënten zoals stikstof (N), zwavel (S), kalium (K), en natrium (Na). Ook de sporenelementen, zoals borium, laten door minder opname de afgelopen twee jaar veelal een ander beeld zien. Met de resultaten van het onderzoekspakket Teelt kunt u het bemestingsplan voor het komende groeiseizoen optimaliseren.

Het onderzoekspakket Teelt biedt:

Een voorbeeldverslag vindt u hier ->