App ‘Mest is waardevol’ uitgebreid

10 augustus 2021 - Loonwerk en transport

De rekentool Mest is waardevol van Eurofins Agro is uitgebreid met economische en milieutechnische informatie. Naast het berekenen van de bemestende waarde van organische mest biedt de app nu ook inzicht in de kosten-baten en in de milieu-impact van de verschillende mestsoorten.

Dierlijke mest is een waardevolle meststof voor grasland en bouwland. Het bevat nutriënten, sporenelementen én organische stof. Daarmee is mest voeding voor het gewas én voor de bodem. De eerste versie van de rekentool maakte het mogelijk om de bemestende waarde van organische mest te berekenen. Daar is nu een aantal functionaliteiten aan toegevoegd.

Kunstmestgebruik

Op basis van de gewasbehoefte én de bemestende waarde van de organische mest, rekent de tool uit hoeveel kunstmest (NPK) aanvullend nodig is om in de gewasbehoefte te voorzien.

Economie

Het onderdeel Economie berekent de financiele waarde van de dierlijke mest. Hierbij wordt gekeken naar het deel van de gewasbehoefte dat door dierlijke mest wordt gedekt. De stikstof, fosfaat en kalium wordt vervolgens op waarde gezet. Door zelf de kosten voor aanvoer en aanwending in te voeren, berekent de tool de netto waarde van de mestgift.

Milieu

Het uitrijden van dierlijke mest en kunstmest heeft impact op het milieu, in de vorm van ammoniak- en CO2-emissie. Deze emissies zijn actueel in het maatschappelijke debat over klimaatverandering. Door inzicht te geven in deze uitstoot, wil de tool bijdragen aan een feitelijk onderbouwde discussie over dit onderwerp. 
De rekentool is een onmisbaar hulpmiddel om de toediening van organische mest te optimaliseren.

mestiswaardevol.eurofins-agro.com