Winnaars grote BemestingsWijzer-actie

Winnaars grote BemestingsWijzer-actie

6 mei 2024 - Nieuwsberichten

Recent ontvingen melkveehouder Willem van Aaken en akkerbouwer Liane den Besten een waardebon voor monitoring en begeleiding uit handen van  monsternemers Joop Vermeer en Willy Teunissen. Met een uitgebreid pakket monstername en analyse krijgen zij handvatten om opbrengst en kwaliteit verder te optimaliseren met minimale belasting van het milieu.

Van Aaken en Den Besten waren de winnaars van de grote BemestingsWijzer-actie van afgelopen winter. Deze agrarische ondernemers hadden in 2023 BemestingsWijzer Compleet besteld en maakten daardoor kans op deze prijs.  In 2024 krijgen zij monitoring en begeleiding vanuit Eurofins ter waarde van € 2.000. 

Foto 1. Willem van Aaken ontvangt check uit handen van monsternemer Joop Vermeer. Foto Eurofins

Foto 2. Liane den Besten ontvangt check uit handen van monsternemer Willy Teunissen. Foto Eurofins

Boeren in Nederland staan voor grote uitdagingen, zoals ligging nabij een Natura 2000-gebied, boeren op droogtegevoelige gronden of de enorme druk op de mestmarkt. Regelmatig onderzoek van grond, gewas en mest geeft waardevolle inzichten om de juiste maatregelen te nemen. Zo Eurofins ondersteunt de sector met data om te werken aan een duurzame bedrijfsvoering.

Eurofins begeleidt komende maanden de winnaars met o.a. BijmestMonitor, MestCheck, VersgrasCheck, BemestingsWijzer en met onze specialistische  kennis over de bodem, mest en gras. Gedurende het seizoen zullen wij rapporteren over hun ervaringen.

Vind uw monsternemer