Beschadigde verpakking in beeld

9 augustus 2021 - Loonwerk en transport

Een mestpot of -zak die niet deugt, moet Eurofins Agro melden bij de NVWA en afkeuren. Binnenkort plaatsen wij op het mestverslag een foto van de pot of zak zoals wij die hebben ontvangen. Zo worden de opdrachtgever en vervoerder geïnformeerd over de eventuele reden van afkeuring. Inzicht in de beschadiging is het begin van de oplossing.

Eurofins Agro is bij wet verplicht om ondeugdelijke mestverpakkingen te registreren. De verpakkingen waarbij een afwijking bij is geconstateerd moet worden gemeld aan de NVWA. 

Van elke mestpot of -zak die wij ontvangen, maken wij voortaan een digitale opname bij binnenkomst. Dit beeld slaan we op in onze database. Er wordt nu gewerkt aan het overzetten van dit beeld op het verslag. Zo kunnen de vervoerder/opdrachtgever de oorzaak van de afkeur zien. De foto komt niet op het verslag van de leverancer/afnemer/overige betrokkenen. Dit gaat bijdragen aan begrip van de reden van afkeur. En kunnen er stappen worden genomen om de beschadiging te voorkomen.

Meer weten?

Neem contact op met klantenservice.mest@eurofins.com