Vergeet het bodemleven niet!

21 december 2021 - Sport en groen

De bodem is letterlijk en figuurlijk de basis voor gezond sporten in de buitenlucht. Ook een gezonde bodem zit vol leven. Niet alleen wormen, mijten, springstaarten en dergelijke, maar ook micro-organismen. BodemlevenMonitor brengt de bacteriën, schimmels en protozoa in de bodem in beeld. Handig als je wilt weten of een bepaalde maatregel effect heeft op het bodemleven.

Deze microbiële biomassa maakt zo’n 40% uit van de biologische component van de bodem en is van onschatbare waarde. Het microbiële bodemleven is een ingewikkelde potpourri van allerlei organismen en speelt een belangrijke rol bij:

Er is in het beheer van sportvelden dan ook steeds meer aandacht voor maatregelen die het bodemleven stimuleren en voor producten die daarvoor kunnen worden ingezet. Maar wat is het effect van die maatregelen? Dat is niet eenvoudig met het blote oog waar te nemen.

Internationaal erkende methode

Voor BodemlevenMonitor maakt Eurofins Agro gebruik van de internationaal erkende PLFA-methode om de microbiële biomassa te bepalen. De methode berust op het analyseren van vetzuren in de celmembranen. Het gaat hierbij om de zogenaamde fosfolipidenvetzuren, in het Engels Phospholipid Fatty Acids (PLFA). De PLFA-samenstelling van de celwanden is uniek voor de verschillende groepen van micro-organismen en ze komen alleen voor in levende organismen. In dode cellen breken deze vetzuren snel af.

Inzicht in effect maatregelen

Het grondonderzoek BodemlevenMonitor brengt het bodemleven in kaart. Het verslag geeft nuttige informatie over de samenhang tussen deze organismen onderling en de relatie tot organische stof. Door het bodemleven te monitoren voor en na een behandeling of tussen verschillende velden, krijg je inzicht in wat een bepaalde maatregelen doet voor bodemleven.

Inzicht in welke PLFA’s in een grondmonster aanwezig zijn, geeft dus informatie over zowel de hoeveelheid levende biomassa als over welke groepen micro-organismen in de bodem aanwezig zijn.

Bestel BodemlevenMonitor