Grondonderzoek tijdens winterstop

21 december 2021 - Sport en groen

De komende weken is het stil op de velden. Dat is bij uitstek een goede gelegenheid om extra aandacht te besteden aan de bodem. Hoe is het gesteld met de bodemvruchtbaarheid? Grondonderzoek geeft inzicht. Er zijn daarvoor verschillende pakketten beschikbaar en voor elke situatie is er een oplossing.

Een optimale bodemvruchtbaarheid draagt bij aan sterke en gezond groeiende grasmat. Zo kan het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen op en rond sportvelden, golfbanen, openbaar groen en tuinen omlaag. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen, is het zaak om te weten wat de bodem nodig heeft. Grondonderzoek geeft dat inzicht.

Kies voor een van de volgende onderzoekspakketten:

Kengetallen

Naast de bekende bemestingsparameters stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K) vind je ook de volgende belangrijke bodemkengetallen op het verslag van BemestingsWijzer Basis en BemestingsWijzer:

Calcium

Het grondonderzoek geeft inzicht in de ‘calcium-plantbeschikbaar’. Calcium zorgt voor stevige celwanden en daarmee verminderde gevoeligheid voor schimmelaantasting. Calcium is weinig mobiel in de plant. Gebreksverschijnselen treden als eerste op in het jonge blad. Toediening van calcium, bijvoorbeeld in de vorm van kalk, voorkomt gebrek aan calcium in de plant.

Zwavel

Ook wordt ‘zwavel-beschikbaar’ gemeten. Zwavel vormt een belangrijk onderdeel van eiwit in de plant en is onmisbaar voor een gezond gewas. Zwaveltekort veroorzaakt geelverkleuring in het gras en planten.

Organische stofbalans

Deze balans geeft aan hoeveel organische stof er in een jaar in de bodem bijkomt of verdwijnt. Te treffen maatregelen hangen af van sector, van toediening van compost in de hoveniers sector tot bezanding op sportvelden. Ook wordt de kwaliteit van de organische stof weergegeven.

Sporenelementen

In het pakket BemestingsWijzer Compleet worden ook de sporenelementen onderzocht. Sporenelementen zijn weliswaar in kleine hoeveelheden nodig voor gezonde groei van planten, ze zijn wel essentieel. Gebrek aan sporenelementen (bijvoorbeeld ijzer) kan ernstige gebreksverschijnselen veroorzaken, vooral op gronden met een hoge pH.

Advies

Bij alle pakketten kan een advies voor bemesting worden aangevraagd. Dit advies is steeds afgestemd op de situatie (sportvelden, golfbanen of openbaar groen).

Hier vind je een voorbeeldverslag >

Bestel grondonderzoek