Klopt uw bemestingsplan nog? Check het nu!

Klopt uw bemestingsplan nog? Check het nu!

24 februari 2023 - Akkerbouw - Sport en groen - Veehouderij - Loonwerk en transport

Het voorjaar staat voor de deur en dus is het tijd om nog eens na te denken over de bemesting. Aangezien januari erg nat was, is het de vraag of het bemestingsplan nog klopt. Eurofins biedt drie onderzoeken aan waarmee de mestgift is te optimaliseren, óók nadat het bemestingsplan is gemaakt.

Nu de buitentemperatuur begint op te lopen, loopt ook de bodemtemperatuur op en begint het gras te groeien. Ook komt de mineralisatie door het bodemleven weer op gang. Wat doet dat met de beschikbare nutriënten? Een belangrijke vraag, want gras dat groeit heeft voldoende nutriënten nodig. Het is steeds zaak om nauwkeurig te bemesten zodat u precies genoeg nutriënten geeft.  

Stikstof, kalium en zwavel

Of er voldoende stikstof en kalium in de bodem aanwezig zijn, hangt af van de uitspoeling én van de activiteit van het bodemleven. In januari is er dit jaar veel regen gevallen. Dat maakt het erg onvoorspelbaar hoeveel stikstof en kalium er aanwezig is voor het gewas. Met name op zandgrond kan kalium behoorlijk uitspoelen. Niet alleen stikstof en kalium zijn trouwens belangrijk in het voorjaar. Zwavel verdient zeker ook de aandacht, want dit nutriënt is eveneens erg gevoelig voor uitspoeling.

In het voorjaar is het daarom goed om te checken hoeveel plantbeschikbare nutriënten aanwezig zijn in de bodem. Dit kan met het grondonderzoek BodemCheck. Dit onderzoek geeft inzicht in de opneembare nutriënten. Op basis hiervan kunt u uw bemestingsruimte herverdelen over de verschillende percelen.

Voordat u gaat bemesten is het handig om een MestCheck uit te voeren. Dit onderzoek geeft informatie over de bemestende waarde. Zo weet u wat u uitrijdt. Deze check kunt u zelf nemen met het handige pakketje dat Eurofins hiervoor beschikbaar stelt. De mestgift kan hiermee beter worden verdeeld over verschillende snedes. Het najaar geeft bijvoorbeeld steeds betere en grotere snedes. Neem dit gegeven mee in uw berekeningen!

In de loop van het seizoen is bovendien het belangrijk om in de gaten te houden of het gras ook daadwerkelijk opneemt wat het nodig heeft. Hiermee kunt u onder andere snel bepalen wanneer u het beste kunt maaien of hoe u uw stalvoedering kunt aanpassen. Een VersgrasCheck geeft een actueel beeld van de opname door het gras en van de kwaliteit van het gras. Ook dit monster neemt u zelf en stuurt u in via een pakketje.