BodemlevenMonitor is vernieuwd

BodemlevenMonitor is vernieuwd

4 september 2023 - Akkerbouw - Veehouderij

Sneller resultaat en meer inzicht

Gezonde bodems kunnen beter omgaan met verschillende stressfactoren, zoals droogte, overstromingen, extreme temperaturen, plagen, ziekten en veranderingen in landgebruik. Een evenwichtig bodemleven is daarom de basis van een veerkrachtige bodem en van duurzame landbouw en natuurlijke ecosystemen. BodemlevenMonitor geeft inzicht in de toestand van het bodemleven.

Kortere analysetijd

De analysetijd van de BodemlevenMonitor is aanzienlijk verkort van 15 naar 5 dagen dankzij het gebruik van nabij-infraroodspectroscopie (NIRS). Dit is een snelle, innovatieve en betrouwbare meetmethode waarbij de PLFA-analyse steeds als referentiemethode wordt gebruikt. De nieuwe methode wordt voortdurend gekalibreerd en maakt het mogelijk dat u uw verslag van BodemlevenMonitor veel sneller in de mail ontvangt.

Verbeterde diversiteitsindex

Diversiteit van het bodemleven is een belangrijk onderdeel van een gezonde bodem. Op het verslag van BodemlevenMonitor staat daarom nu de Shannon-Wiener index, een wereldwijd erkende maat voor de ecologische diversiteit. Deze index gebruikt het aantal soorten en in welke hoeveelheid ze voorkomen. De diversiteit is het laagst als er maar één soort aanwezig is in de bodem. De diversiteit is het hoogst wanneer alle soorten even veel voor komen. In BodemlevenMonitor is de Shannon-Wiener index gebaseerd op de zes gemeten groepen (gram+ bacteriën, gram- bacteriën, actinomyceten, arbusculaire mycorrhiza, overige schimmels en protozoa).

Nieuwe parameter

Ook is er een parameter toegevoegd: kleigehalte. Een hoger kleipercentage zorgt voor een beter waterhoudend vermogen en dankzij de kleinere poriën is de leefomgeving voor bepaalde micro-organismen, zoals bacteriën en protozoa, beter dan op zand. Daarnaast beschermen kleideeltjes de organische stof tegen afbraak door het bodemleven. Het klei percentage geeft daarom duiding aan de stabiliteit van de organische stof.

Bestel