Broeigevoelige graskuil in 2020

22 december 2020 - Veehouderij

De graskuilen van 2020 zijn bijna allemaal broeigevoelig. De broei-index kwam het hele jaar nauwelijks onder de grens van 35. Normaliter stijgt het aandeel broeigevoelige kuilen pas in de nazomer. Het drogere weer in het voorjaar en management gericht op een goede DVE/OEB verhouding hebben hier aan bijgedragen.   

De trend om droger in te kuilen en het drogere weer heeft tot gevolg gehad dat de kuilen van dit jaar broeigevoelig waren. Opvallend is dat dit jaar over een grotere periode kuilen broeigevoelig waren dan voorgaande jaren (grafiek 1). Een kuil is broeigevoelig als deze een broei-index heeft van 35 of hoger. Bij een index boven de 50 is een kuil zéér gevoelig voor broei.

De gemiddelde broei-index van de graskuilen van 2020 zijn tot in het najaar niet onder de 35 gezakt. Normaliter stijgt de broei-index pas naar 35 en hoger richting de nazomer. Grafiek 2 laat ook goed zien dat de broeigevoeligheid van kuilen al enkele jaren toeneemt.

Grafiek 1 broeigevoeligheid van graskuilen per maand
 
 
Grafiek 2 broeigevoeligheid graskuilen jaartrend
 

Broei voorkomen

Het is bij broeigevoelige kuilen van belang de voersnelheid hoog te houden om broei te voorkomen. Daarnaast kan door gewicht op de kuil te plaatsen, bijvoorbeeld met balen, broei worden voorkomen. Ook door het gronddek zoveel mogelijk te laten liggen blijft de druk bij het snijvlak hoog en komt de kuil zo min mogelijk in contact met zuurstof. Als toch problemen ontstaan met broei kan een broeiremmer worden gebruikt.

Droog voorjaar

Het voorjaar begon zacht qua temperatuur maar was wel erg droog. De mineralisatie in de bodem kwam daardoor later op gang. Dit was terug te zien in de cijfers van zowel vers gras als graskuil (grafiek 2 en 3). In week 14, eind maart/begin april, had het verse gras droge stof waardes van rond de 26%. Normaliter is dit veel minder droog, ongeveer 20%.

Grafiek 3 droge stof in vers gras in gram/kg
 
 
Grafiek 4 droge stof in graskuil in gram/kg.
 

Hoger droge stof gehalte zomerkuilen

Wat opvalt is het droge stof gehalte in de zomerkuilen; deze was hoger dan de twee voorgaande jaren (grafiek 4), terwijl het vers gras juist een lager droge stof gehalte aangaf (grafiek 3). Dit heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met het inkuil management. Zo wordt door de druk op meer eiwit van eigen land steeds meer gestuurd op een hogere DVE/OEB verhouding. Het gras wordt daardoor wat droger ingekuild. Dit jaar kwam dat uit op een gemiddelde droge stof van ruim 50%.

De broei-index is een door Eurofins Agro ontwikkelde waarde uit het Voederwaarde-onderzoek. Vanaf pakket basis wordt conservering en broei onderzocht. Voederwaarde-onderzoek geeft uitgebreid inzicht in de gehaltes in het ruwvoer. Zo kan ruwvoer zo optimaal mogelijk worden ingezet.

Meer weten?

Neem contact op via 088 876 1010 of klantenservice.agro@eurofins.com