Check het rantsoen voor het stalseizoen

30 oktober 2020 - Veehouderij

De regen en lagere temperaturen van de laatste tijd geven aan dat het weideseizoen op zijn einde is. De koeien gaan de stal weer in. Een goed moment om stil te staan bij het komende rantsoen en deze te laten checken met de RantsoenCheck.

Schommeling in rantsoen

De herfst is nu al een tijd officieel in het land maar het is nog vrij lang mooi weer gebleven. Het weideseizoen kon daardoor wat langer duren maar het lijkt voor dit jaar echt op zijn eind te lopen. De koeien zijn weer vaker in de stal en maken de overgang van een rantsoen met vers gras naar een rantsoen met een andere samenstelling. Pensmicroben in de koe zijn erg gevoelig voor schommelingen in een rantsoen. Daarnaast zijn de pensmicroben die vers gras afbreken anders dan degene die een winterrantsoen afbreken. Gaat de switch van buiten naar binnen te snel dan kan een te grote schommeling in pH optreden waardoor deze pensmicroben dood gaan. Dit kan uiteindelijk tot pensverzuring leiden. Een geleidelijke overgang is dus gewenst. Deze transitie goed te laten verlopen is dus erg belangrijk en bedrijfsspecifiek.

Berekening vs meting

Velen zullen samen met de voeradviseur het rantsoen berekenen om zo op een gebalanceerde samenstelling te komen. Maar tussen berekening en voeren aan het hek kan een hoop gebeuren. Hoe goed u dit rantsoen kunt opvolgen is afhankelijk van een aantal factoren. Zo is een blokkenwagen veel minder nauwkeurig te vullen dan een voermengwagen. Daar kunnen afwijkingen tussen berekend en geladen rantsoen ontstaan. Vooral bij de wat kleinere hoeveelheden kan wel eens wat te veel of juist te weinig van geladen worden. Daar kom je dan pas achter bij een tegenvallende of afwijkende opbrengst. Het sturen op melk en mest is eigenlijk achterstevoren werken. Het beste is om vooraf te checken of het rantsoen wat berekend word ook daadwerkeljk gevoerd wordt.   

Vinger aan de pols

Door van het rantsoen een monster te nemen; het gevoerde rantsoen aan het hek, kan eventueel nog worden bijgestuurd voordat de grote dip in melkproductie zichtbaar wordt. Helemaal nu, wanneer de pens al wat meer van slag is, is voorkomen beter dan genezen. Als de pensmicroben echt van slag raken kan het weken duren voor ze weer de oude zijn. Klopt het berekende en geladen met het gevoerde rantsoen? Dit kan allemaal gecontroleerd worden door middel van één of meerdere RantsoenChecks. Neem eenvoudig zelf een monster een stuur deze op voor analyse. Een tussentijdse rapportage na 3 a 4 dagen is mogelijk, wanneer alles m.u.v. sporen en/of mineralen bekend is. De definitieve rapportage volgt wanneer sporen en/of mineralen ook geanalyseerd zijn.

Direct RantsoenCheck bestellen