Terug naar overzicht

Levert een berekend rantsoen ook daadwerkelijk de melkproductie op als verwacht? Tot voor kort werd dit pas na enkele weken duidelijk, als de melkproductie achterblijft of de gezondheid van de koeien vermindert. In de tussentijd heb je al een paar keer rantsoen bijgestuurd én toch valt het resultaat tegen. 

RantsoenCheck voorkomt deze narigheid. Door analyse van het gemengde rantsoen weten jij en je adviseur of de berekende waardes ook daadwerkelijk aan het voerhek liggen. Een zeker gevoel! Dankzij NIRS-analyse is het mogelijk op een goedkope manier veel informatie over de samenstelling van gemengde rantsoenen en kuilen te verkrijgen. De mineralenanalyses worden chemisch uitgevoerd. Het is niet mogelijk om voederwaarde betrouwbaar te berekenen en daarom worden deze niet gerapporteerd.

Monstername

Voor RantsoenCheck neem je zelf een monster. Dit is een nauwkeurig werkje. Het monster moet namelijk een goede afspiegeling zijn van het totale rantsoen. Neem daarom in één keer een hoeveelheid van 1-1,5 kg. Bij een goed gemengd mengsel, geeft dit een prima beeld. Doe dit mengsel direct in de plastic zak. Verzamel het niet eerst in een emmer, dit kan namelijk voor ontmenging zorgen. Producten zoals soja zullen vaak onder in de emmer blijven liggen en daarom moet het gepakte materiaal direct in de monsterzak worden gestopt. Pers vervolgens alle lucht uit de zak en maak het rond en hard als een voetbal. Daarna goed afsluiten en verzenden.

Parameters  
Droge stof
pH
VCOS
NH3-fractie
Nitraat
Ruw Eiwit
Ruw Eiwit Totaal
Oplosbaar RE (%)
Ruw Vet
Ruwe celstof
Suiker
Zetmeel
Celwanden: ADF, ADL, NDF(-verteerbaarheid %)
Zuren Aanvullend
Mineralen  Aanvullend
Sporenelementen  Aanvullend

 

Mineralen en sporenelementen bevatten: NatriumKaliumMagnesiumCalciumFosforZwavelChlorideKation-Anion verschil, Ca/P verhouding, Mangaan, Zink, IJzer, Koper, Molybdeen, Jodium, Borium, Kobalt en Selenium.

Downloads

Naam Datum Bestand
Folder RantsoenCheck 15-05-2020
Voorbeeldverslag RantsoenCheck, aanvullend mineralen en sporen 17-07-2024
Methoden voederwaarden- en gewasonderzoek 11-03-2024

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In de tab Downloads staat in het document “Methoden voederwaarden- en gewasonderzoek” een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.