Chloorprofam: check de ruimtes

10 september 2020 - Akkerbouw

Na 8 oktober mag chloorprofam definitief niet meer worden gebruikt in de bewaring van aardappelen. Het middel mag vanaf dat moment niet meer voorkomen in schuren of vrachtwagens. Chloorprofam is erg persistent en kan na reiniging nog lang aanwezig blijven op oppervlaktes. Een snelle check geeft inzicht in de reiniging van de ruimtes. 

Volgens de European Food Safety Authority (EFSA) bestaan er bij het consumeren van een product dat is vervuild met chloorprofam diverse gezondheidsrisico’s. Per 31 juli 2020 is het middel daarom verboden in Nederland en per 8 oktober verloopt de opgebruikregeling.

Met het verbod op het gebruik van het middel is het risico nog niet uitgebannen. Sporen van het chloorprofamgas hechten zich behalve aan de aardappel, ook aan de wanden, vloeren en ventilatorbladen in de bewaarloods waar het gas is gebruikt. Er bestaat daardoor een grote kans dat nieuwe producten die worden opgeslagen, alsnog worden vervuild met chloorprofam. Ook tijdens het transport kan er sprake zijn van contaminatie. Als er behandelde aardappelen in de vrachtwagen zijn vervoerd, kan het middel via de wanden, de transportbanden of kisten onbedoeld op andere producten terechtkomen. 

Grondige schoonmaak

Er is daarom een grondige schoonmaak nodig van alle ruimtes waar aardappelen worden opgeslagen. Schoonmaken kan zowel ‘droog’ als ‘nat’ gebeuren. Omdat chloorprofam ook in de poriën van het beton kan trekken, kan het nog lang vrijkomen. Diepgaande reiniging is dus noodzakelijk. Om aardappeltelers te helpen, heeft Eurofins een omgevingsonderzoek ontwikkeld. Tijdens zo’n omgevingsonderzoek neemt de monsternemer een ‘swab’. Hij neemt met een speciaal doekje een monster in de bewaarloods van de wanden, vloeren, kisten, transportbanden, stortbak en ventilatoren of van een vrachtwagen. 

De analyse wijst vervolgens uit hoe hoog het gehalte aan chloorprofam nog is en of de schoonmaakwerkzaamheden hun werk hebben gedaan. Zo weten telers of chloorprofam nog op andere producten terecht kan komen, of niet. Vaak blijkt dat er nog chloorprofam is achtergebleven en dat er een extra reiniging nodig is. Een werkdag na het nemen van de swab is het analyseresultaat al beschikbaar. Chloorprofam is een vrij oud middel, dat we al lange tijd nauwkeurig analyseren volgens de GCMS-MS-methode. Ook alternatieven waar de sector naar kijkt ter vervanging van chloorprofam, zoals ethyleen, 1,4-dimethylnaftaleen en maleïnehydrazide, kan Eurofins analyseren. 

Meer weten?

Vraag uw rayonmedewerker of bel met 088 876 1014. 

Dossier Chloorprofam van Eurofins Food, Feed, Water.

Bestel Check Chloorprofam