De juiste formulieren voor AP06

14 december 2020 - Nieuwsberichten

Als u een monster instuurt voor AP06-bemonstering, wilt u een efficiënte afhandeling. Stuur daarom het begeleidingsformulier en het EDI-formulier direct in naar het juiste adres. Zo voorkomt u vertraging.

Bemonstering van vaste dierlijke mest volgens AP06 moet volgens een vast protocol gebeuren. Eurofins Agro heeft daarvoor de juiste informatie nodig. Stuur de begeleidingsformulieren daarom op de juiste manier in:

1.            Stuur begeleidingsformulier aan ap06@eurofins.com
2.            Stuur het EDI-formulier in met uw software

Het monster kan pas na ontvangst van het begeleidingsformulier in behandeling worden genomen. Dus het zo snel mogelijk toe sturen van het monsterformulier voorkomt onnodige verlenging van de onderzoeksduur.

Meer over efficiënte afhandeling van AP06-monsters.

Meer weten?

Bel met 088 876 1006 of stuur een e-mail aan klantenservice.mest@eurofins.com