Eerste snede is weer 'krachtvoer'

Eerste snede is weer 'krachtvoer'

22 juni 2023 - Veehouderij

De uitslagen van de eerste 1.000 voorjaarskuilen van dit jaar laten een zeer hoge verteerbaarheid zien (gem. 81,8% VCOS). Hierdoor is ook de VEM hoog met een gemiddelde van 977. Verder valt het hoge suikergehalte op van gemiddeld 114 g/kg. Hierdoor lijken de eerste voorjaarskuilen ook dit jaar meer op krachtvoer dan op ruwvoer.

Door het relatief koele en sombere voorjaar was de grasgroei in april niet explosief, onder andere door de achterblijvende bodemtemperatuur. Mede hierdoor was het gras van goede kwaliteit en lieten de vers gras resultaten een hoge verteerbaarheid zien, met verder relatief veel eiwit en weinig celwanden. Deze trend heeft zich voortgezet in de eerste voorjaarskuilen, die voornamelijk in de eerste week van mei gemaakt zijn. Wat dat betreft zijn de eerste voorjaarskuilen vergelijkbaar met die van vorig jaar (zie ook onderstaande tabel).

Dat het gras in een relatief jong stadium is geoogst, is ook terug te zien aan een lager aandeel NDF, met een gemiddelde van 419 g/kg ten opzichte van het langjarig gemiddelde van 462 g/kg. Ook de verteerbaarheid van NDF ligt behoorlijk hoger dan het langjarig gemiddelde, 78,8% vs. 74,7% respectievelijk. De kuilen zijn over het algemeen goed geconserveerd met een gemiddeld droge stof gehalte van 39,0% en een pH van 4,7. Door het wat lagere droge stof gehalte, ligt het melkzuurgehalte boven het langjarig gemiddelde, 60 g/kg vs. 49 g/kg. Ook is door het wat lagere droge stof gehalte, het aanwezige eiwit wat onbestendiger met een gemiddelde OEB van 49. Dit vraagt om voldoende pensenergie om dit onbestendige eiwit goed te kunnen benutten.

Mineralen en KAV

Wat verder opvalt bij de eerste voorjaarskuilen van dit jaar, is dat sommige mineralen wat afwijken van het langjarig gemiddelde. Zo is het gemiddelde kaliumgehalte wat hoger dan afgelopen jaren met 33,3 g/kg, ten opzichte van het langjarig gemiddelde van 30,5 g/kg. Het chloorgehalte daarentegen is juist lager dan het langjarig gemiddelde, 6,2 vs 11,2 g/kg respectievelijk. Dit zorgt ervoor dat het gemiddelde kation-anion verschil (KAV) behoorlijk hoog is met 603 meq/kg, tegenover 397 meq/kg van de laatste jaren.

Aanvullen met structuur

Door de combinatie van hoge verteerbaarheid en suikers met een lager aandeel celwanden, is het wel zaak om ervoor te zorgen dat er voldoende structuur in het rantsoen zit. Voldoende structuur in het rantsoen voorkomt pensverzuring en zorgt ervoor dat de hoge voederwaarde van de eerste snede ook optimaal benut kan worden.

Gemiddelden voorjaarskuilen 2023 2022 Langjarig gem.
Droge stof (g/kg) 390 426 436
pH 4,7 4,8 4,8
Melkzuur 60 46 45
VEM 977 984 930
DVE 64 67 63
OEB 49 39 44
RE totaal (g/kg ds) 172 165 173
Suiker (g/kg ds) 114 129 88
VCOS (%) 81,8 81,6 78,2
NDF (g/kg ds) 419 427 473
ADF (g/kg ds) 239 239 266
Broeigevoeligheid 27 28 29
Conserveringsindex 85 87 86