Onbestendig Eiwit Balans (OEB)

OEB staat voor 'Onbestendige Eiwit Balans’. Dit kengetal geeft aan hoeveel eiwit en energie er in de pens beschikbaar komt en of deze twee in balans zijn. Een positieve OEB betekent dat er relatief meer eiwit in de pens beschikbaar is ten opzichte van de energie. Een negatieve OEB geeft een relatief tekort aan penseiwit aan.

Pens

Op rantsoen niveau is OEB een heel belangrijk kenmerk. OEB heeft een directe relatie met pensfermentatie, pensverzuring en ureum gehalte in de melk. OEB is een van de parameters om de pensfermentatie een bepaalde richting in te sturen.

Maissilage

Bepaalde ruwvoeders hebben normaal gesproken altijd een negatieve OEB. Maissilage is hiervan een typisch voorbeeld, met gemiddeld -30 OEB/kg DS. Dit betekent dat maissilage een grondstof is die relatief veel energie en relatief weinig eiwit levert in de pens.

Grassilage

Grassilage is een product met een heel divers OEB gehalte (van-20 tot +130). In feite moet elke graskuil en elke snede geanalyseerd worden omdat zowel het aandeel fermenteerbare energie als fermenteerbaar eiwit enorm kan varieren. Zonlicht, temperatuur, bemesting niveau’s, maaihoogte, droge stof gehalte: allen hebben een enorme invloed op het OEB gehalte in gras.

Zeker bij hoge aandelen gras in het rantsoen kan OEB allesbepalend zijn voor een succesvolle melkproduktie.

Plus achter DVE en OEB

In het DVE/OEB 2007 systeem van CVB wordt aangegeven hoe de waarden voor onder andere: oplosbaar ruw eiwit, NDF verteerbaarheid en melkzuur kunnen worden berekend. Eurofins Agro kan deze meten en kan daardoor specifieke schattingsformules vervangen door een directe analyse. Vervolgens berekent Eurofins Agro de eiwitwaarde met de rekenregels van het DVE/OEB 2007 systeem. Door deze nog nauwkeurigere bepaling wordt op het verslag DVE+ en OEB+ gezet.