Inventarisatie kalium: laag in de bodem dan ook laag in het gewas

10 mei 2021 - Akkerbouw - Veehouderij

Als de bodem weinig kalium bevat, neemt een gewas ook weinig kalium op. Dat blijkt uit een recente inventarisatie in snijmais door Eurofins Agro. “Leg onderzoekverslagen naast elkaar,” zegt Karst Brolsma. “En stem voor de snijmaisteelt de bemesting ook af op kuilverslagen van afgelopen jaren."

Kalium is belangrijk voor de groei en de ontwikkeling van het gewas en belangrijk in het rantsoen van koeien. Je krijgt een betere maiskuil door nu aandacht te besteden aan kalium in de bodem. Eurofins Agro maakte een overzicht van de kaliumgehaltes in  snijmaiskuilen in Nederland voor de afgelopen vijf jaar. Ook is het gehalte kalium in de bodem, zowel plantbeschikbaar als bodemvoorraad, in kaart gebracht.

“In de kaartjes is een duidelijke relatie te zien tussen een laag kaliumgehalte in de snijmaiskuil en in laag kaliumgehalte in de bodem,” zegt Karst Brolsma. “Het is daarom zaak om voorafgaand aan de teelt en tijdens de teelt er goed op te letten of de mais voldoende kalium kan opnemen. Ons advies is om kuiluitslagen mee te nemen bij het maken van een bemestingsplan. Zo kan je de teelt optimaliseren.”

[Klik op figuur voor vergroting]


Figuur 1: Van links naar rechts: kaliumplantbeschikbaar, kaliumbodemvoorraad en kalium in snijmaiskuilen in de periode 2015-2020. Bron: Eurofins Agro.