Toelichting Sportvelden (grondonderzoek)


Stikstof

Het stikstofadvies houdt naast het organische stofgehalte ook rekening met het stikstofleverend vermogen en de pH. Het stikstofadvies is gebaseerd op een normale bespelingsintensiteit (150-350 uur) en een gemiddelde maaifrequentie (40-50 x per jaar). Is de bespelingsintensiteit of de maaifrequentie extensiever of intensiever, pas dan het advies aan volgens onderstaande tabel. Indien het maaisel wordt afgevoerd, verhoog dan het N-advies met 20 kg N/ha.

Bij inzaai van het sportveld na september een extra gift van 50 kg N/ha in november geven.

Fosfaat

Voer de fosfaatbemesting uit in het voorjaar. De plantbeschikbare fosfaat is door de lage bodemtemperaturen in het voorjaar het laagst.

Kalium

Voor een optimale kalivoorziening gedurende het gehele groeiseizoen, is het gewenst de helft van de geadviseerde gift in maart en de andere helft in juni toe te dienen. Bij een lage CEC kan een nog verdere opdeling van de gift gewenst zijn.
Teveel kalium concurreert met onder andere calcium en magnesium. Te weinig kalium zal de groei en weerstand belemmeren.

Magnesium

Het beste tijdstip om de bemesting uit te voeren is het voorjaar.

Organische stof

Als de zodelaag een lutumpercentage groter dan 4% of een organische stof gehalte groter dan 6,5% heeft, is verschraling met 30 - 50 m3 zand per veld/jaar aan te bevelen. Laat de geschiktheid van het verschralingszand controleren door middel van een granulaironderzoek.

Bekalking

Als u een bekalkingsadvies krijgt, strooi niet meer dan 300 kg kalk (neutraliserende waarde) in één keer per ha per jaar.

Het beste tijdstip van bekalken bij bestaande sportvelden is in de rustperiode van het veld.

Terug naar overzicht