Koolstofopslag in Zeeuwse bodems

24 augustus 2022 - Akkerbouw

Eurofins Agro heeft de gemiddelde hoeveelheid koolstof in de Zeeuwse bodem in kaart gebracht.

Het gehalte bodemkoolstof in Zeeland in de bovenste laag (tot 30 cm) zit op 1,3 %. Dit is een gemiddelde op basis van ruim 12.000 metingen van de landbouwbodems in Zeeland in de afgelopen vijf jaar. In de figuur  zijn de gemiddelde koolstofgehaltes in Zeeland weergegeven. Opvallend is het relatief lage bodemkoolstof gehalte in Zeeuws-Vlaanderen. Een mogelijke verklaring kan zijn de grondsoort of het bouwplan.

Klik op kaart voor vergroting.

Bijdrage effectieve organische stof akkerbouwgewassen (in het Engels)