Bodemgezondheid en Pythium in hyacint

Bodemgezondheid en Pythium in hyacint

16 mei 2024 - Expertartikel

In de teelt van hyacinten kan de bodemschimmel Pythium aanzienlijke schade aanrichten. Echter, niet altijd leidt de aanwezigheid van deze schimmel tot problemen. Om te begrijpen welke factoren van invloed zijn, voeren Eurofins Agro en Agrifirm-GMN onderzoek uit naar de rol van bodemgezondheid bij het optreden van Pythium.

In de bollenstreek blijft de hyacint een belangrijk gewas, maar de hoge ziektedruk door Pythium maakt steeds minder percelen geschikt voor de teelt. Dit zou kunnen leiden tot het verdwijnen van hyacintenteelt in de toekomst. Eurofins Agro werkt samen met Agrifirm-GMN om de interactie tussen Pythium, hyacint en bodemeigenschappen beter te begrijpen.

Wanneer treedt Pythium op?

Met moderne onderzoeksmethoden kan Eurofins Agro de aanwezigheid van Pythium in de bodem vaststellen.  Bij hoge besmetting is de kans groot dat het gewas ernstige schade oploopt. Het blijkt echter dat hyacinten soms nog goed kunnen groeien ondanks een hoge aanwezigheid van Pythium.

Dit roept de vraag op welke mechanismen een rol spelen bij het ontstaan van schade door Pythium in hyacinten. Het is waarschijnlijk dat bepaalde bodemeigenschappen, of combinaties daarvan, de hyacint beschermen tegen ziek worden. Als er meer inzicht is in de mechanismen die een rol spelen bij het optreden van deze ziekte, kunnen mogelijk gerichte bodemmaatregelen worden genomen om Pythium onder controle te houden.

De rol van bodemgezondheid?

Gedurende meerdere jaren wordt de aanwezigheid van Pythium in de bodem gemeten met behulp van DNA Multiscan en Next Generation Sequencing (NGS). Deze technieken brengen via DNA-analyses de verschillende Pythium-soorten in kaart.

Daarnaast worden via NGS ook alle andere bodemorganismen geïdentificeerd, zowel de schadelijke organismen als die welke de ziekte kunnen onderdrukken. Bovendien worden aanvullende bodemmetingen uitgevoerd om de fysieke en chemische kenmerken van de bodem te analyseren. Zo ontstaat een totaalbeeld van de bodemgezondheid in de verschillende percelen.

Door de onderlinge verbanden te onderzoeken, wordt gericht gezocht naar de belangrijkste bodemkenmerken die de ziekte kunnen onderdrukken. Het uiteindelijke doel is om samen met telers en adviseurs tools te ontwikkelen om de ziekte te beheersen. 

Bestel DNA Multiscan