Optimaal bemesten met de S-index op het voederwaardeverslag

Optimaal bemesten met de S-index op het voederwaardeverslag

7 maart 2024 - Veehouderij

De analyses van de voorjaarskuil van de afgelopen jaren geven inzicht in mogelijke verbeteringen voor de bemesting in het komende grasseizoen. Op het verslag staat de S-index. Dit cijfer geeft aan of het gras voldoende zwavel heeft opgenomen tijdens de groei.  Analysecijfers die afwijken van het gemiddelde of van het streeftraject laten zien waar kansen voor verbetering liggen. Gebruik deze informatie om dit jaar een graskuil te realiseren van hoge kwaliteit.

Een kuilanalyse kun je niet alleen gebruiken voor de rantsoensamenstelling, maar ook voor het bemestingsplan van komend grasseizoen. De analyses van voorjaarskuilen, en met name de S-index, laten zien of het gras in de voorjaarskuil voldoende zwavel heeft opgenomen. Door de resultaten van uw bedrijf van meerdere jaren op een rij te zetten, krijgt u inzicht in structurele verbetermogelijkheden in de bemesting.

Trends in zwavel en eiwit

Zwavel (S) is een onmisbare bouwsteen voor eiwit in het gras. Met name voor de opbouw van kwalitatief hoogwaardig eiwit (DVE). Kuildata van voorjaarskuilen (figuur 1) laten zien dat zwavelopname in het voorjaarsgras de afgelopen jaren is afgenomen.  Het streeftraject voor de S-index zit tussen 92 en 108.

Figuur 1. S-index in graskuil per seizoen. Bron: Eurofins 2024
 

Optimaliseer zwavelbemesting

Om rekening te kunnen houden met een mogelijk zwaveltekort in de kuil, is grondonderzoek waardevol. Maar niet voor de eerste snede. Zwavel uit de bodem komt namelijk traag vrij in het voorjaar en is vaak aan de lage kant voor de eerste snede. Daarnaast is de aanvoer van zwavel uit de lucht tegenwoordig ook klein. De lucht is schoner met als gevolg weinig depositie van zwavel voor het gras.

De aanvoer van zwavel komt dan ook grotendeels uit de mest voor de eerste snede. Drijfmest bevat zwavel, maar helaas is ook deze input relatief klein. Dan blijft er nog een optie over om voldoende zwavel te geven en dat is kunstmest.

Zwavel uit de kunstmest wordt al jaren volop toegediend. Hoe kan het dan dat de S-index lager wordt? Een belangrijke oorzaak is dat de  benutting van zwavel uit kunstmest aan de lage kant is. Vaak is er voldoende zwavel bemest, maar deze komt niet in het gras.

Hoe kun je zorgen dat de opname goed is, voordat je gaat maaien? Is er voldoende zwavel, maar is de nitraat bijvoorbeeld te laag tijdens de groei. Dan is de opname van stikstof laag en zal het gras minder snel groeien dan de potentie die het heeft. De opname van zwavel is dan ook lager. Niet alleen zwavel en stikstof, maar eigenlijk alle nutriënten zijn van groot belang voor de groei en de ontwikkelen. Het is dan zaak om in het vroege voorjaar snel te weten wat de zwakste schakel is.

Analyse van vers gras

Een vers gras analyse kan hierbij helpen. Een VersgrasCheck kan worden aangevuld met onderzoek van mineralen en sporen. Deze heb je nodig om na te gaan of de opname efficiënt is geweest. Met een analyse van vers gras, bijvoorbeeld eind maart of begin april, is er zicht op nutriënten efficiëntie van het gras. Zijn er nutriënten aan de lage kant, of is alles voldoende opgenomen en kan het gras flink doorgroeien.

De gegevens van een vers gras analyse voorafgaand aan snede 1 geeft zicht op de opname van zwavel en kan ook helpen bij de beslissing om na snede 1 nog aanvullend zwavel te bemesten of juist niet.

Pas op voor teveel zwavel

Het is wel zaak om te realiseren dat je zwavel niet onbeperkt kan strooien. Het risico bij een te groot aanbod van zwavel, uit bodem of uit bemesting, is een verdringing van selenium. Te weinig selenium opname heeft niet direct een effect op de groei van het gras, maar is met name van belang voor kwaliteit van het ruwvoer. Selenium zit ook in de analyse van vers gras of in de kuiluitslag.  

Meer weten?

Neem contact op met onze klantenservice via 088 876 1010 of klantenservice-agro@FTBNL.eurofins.com

Bestel