S-index (zwavel)

Zwavel is van belang voor de vorming van aminozuren. Daarmee heeft het element ook effect op de kwaliteit van eiwit.

Grasland met een goede drogestof opbrengst heeft gemiddeld 35-45 kg zwavel (85-115 kg SO3) per ha nodig. Uit proeven van bijvoorbeeld het NMI blijkt dat een zwaveltekort tussen de 10% en 20% lagere opbrengsten per ha geeft.

Teveel zwavel resulteert in te hoge S-gehaltes in het rantsoen (> 4 g/kg ds). Dit belemmert de benutting van koper (Cu) en selenium (Se) door de veestapel; gezondheidsproblemen zijn het gevolg.

Opbrengsten

Door lagere ruwvoervoorraden en hogere eiwitprijzen is een goede eiwitopbrengst per ha essentieel voor een goed financieel bedrijfsresultaat. Dalende depositie en een beperkte aanvoer van drijfmest maken echter dat de aanvoer van zwavel onder druk staat.

Inzicht in zwavel

Inzicht in de S-voorziening - in relatie tot de gerealiseerde grasgroei - maakt het mogelijk om bij te sturen en een hogere eiwitefficiëntie op het bedrijf te realiseren. Zo teelt u de optimale hoeveelheid ruwvoer met een hoge kwaliteit eiwit. Een prima grondstof voor melk.

S-bemesting

Om de zwavelbemesting te kunnen beoordelen en bijsturen heeft Eurofins Agro de S-index ontwikkeld. De S-index waardeert de zwavelvoorziening. Daarbij wordt gekeken naar de eiwitsamenstelling, celwanden in relatie tot het groeistadium én het zwavelgehalte. 

Voederwaarde

Bekijk onderstaande video voor meer informatie over de S-index.