Terug naar overzicht

 VersgrasCheck kan om diverse redenen worden uitgevoerd. Naast je eigen visuele beoordeling van het gras in de wei beschik je zo ook over de échte cijfers van de voederwaarde van het verse gras. 

De belangrijkste redenen om VersgrasCheck te laten uitvoeren zijn:

  1. Om het ideale oogstmoment te bepalen.
  2. Om duidelijkheid te hebben over wat koeien eten tijdens het weideseizoen.
  3. Om de bemesting af te stemmen.

Maaimoment

Wat is het ideale maaimoment? Stel deze vraag in een groep melkveehouders en je krijgt allerlei antwoorden. Vaak spelen praktische argumenten ook een rol: de beschikbaarheid van de loonwerker of het weer.  Wij zien een trend dat steeds meer melkveehouders ervoor kiezen om het maaimoment niet aan het toeval over te laten. De lengte van het gras is goed te beoordelen. Maar hoe zit het met de voederwaardekenmerken? Is het gras al ‘rijp’ om geoogst te worden voor een perfecte voederwaarde? Een vers grasmonster kan daarover heel veel nuttige informatie geven. De uitslag is al binnen vijf werkdagen bekend.

Het goede oogstmoment is bepalend voor de voederwaarde in de kuil en daarmee voor het komende stalseizoen. Het ideale maaimoment is niet voor iedere melkveehouder hetzelfde. Dat heeft met de geografische ligging van het bedrijf te maken (verschillen in temperatuur en neerslag), maar ook met de historie van het perceel (oud of nieuw grasland bijvoorbeeld), de bemestingsstrategie, de grondsoort en niet onbelangrijk: de rantsoenwensen van de melkveehouder. Voer je bijvoorbeeld voederbieten bij? Dan heb je waarschijnlijk andere wensen voor het kuilvoer dan een collega-veehouder die een groot aandeel snijmaïs in het rantsoen heeft.

Wat eet de koe in de wei?

Als de koeien op stal staan is tot in detail bekend wat er in het ruwvoer staat. Op basis daarvan wordt het rantsoen samengesteld voor gezonde koeien en een perfecte melkproductie. Maar hoe is dat met koeien die in de wei lopen? Wat zit er in het verse gras? Het klinkt logisch om dat ook te onderzoeken. Steeds meer melkveehouders doen dat ook. Zo laat je niets aan het toeval over en kan hoeveelheid krachtvoer in het weideseizoen hierop worden afgesteld.

Bemesting afstemmen

Tot slot is de analyse van vers gras is ook zinvol bij de beoordeling van diverse bemestingsniveaus. Het geeft inzicht in de relatie tussen graskwaliteit en bemesting. De smakelijkheid van het gras wordt daarin meegenomen via analyse van het suikergehalte en het natriumgehalte.

VersgrasCheck geeft inzicht in de volgende parameters (klik op de oranje parameters voor meer informatie): 

Parameters  
Droge stof
Voederwaarde (VEMVEVIDVEOEBVOSFOSpStructuurwaardeVerzadigingswaarde)
Ruwe as
VCOS
Ruw eiwit
Oplosbaar ruw eiwit
Ruw vet
Ruwe celstof
Suiker
Celwanden (NDFADFADLNDF verteerbaarheid)
Mineralen Aanvullend
N:S verhouding Aanvullend
Lysine (berekend)
Methionine (berekend)
Streefwaardes en gemiddeldes


 

Voorbeeldverslag

Naam Datum Bestand
Voorbeeldverslag VersgrasCheck, aanvullend mineraal 30-10-2023
Methoden voederwaarden- en gewasonderzoek 11-03-2024

Methoden uitgebreid beschreven

Eurofins Agro analyseert monsters via volgens voorgeschreven en vastgelegde methoden. Op het analyseverslag staat de methode beknopt beschreven. Hier zie je ook welke methode door de Raad van Accreditatie is geaccrediteerd. We zetten dan een Q achter de methode.

In de tab Downloads staat in het document “Methoden voederwaarden- en gewasonderzoek” een uitgebreide beschrijving van de methoden. Dit document is een aanvulling op de informatie op het analyseverslag.